Çocuklarda DEHB

DEHB Belirtileri: Güdüsellik

Üçüncü bir belirti de güdüselliktir; sözü kesmek, başkalarına müdahale etmek, öğretmen soruyu bitirmeden cevabı vermek gibi. DEHB''in bu yönü çocuğun kendi sırasını beklemesini ve harekete geçmeden önce düşünmesini zorlaştırır.

Yorumlar