Günlük Yaşamda Zen Öğretileri

Günlük Yaşamda Zen Öğretileri

Zen temelinde aydınlanma amacı güden meditatif bir uygulama olarak Budizm felsefesinin bir kolu olarak değerlendirilir. Öğretinin kökeni Hindistan’dan Uzakdoğu’ya kadar uzanmaktadır. Asırlardır varoluş hakkında yeni bir perspektif ve kavrayış kazandırmaya teşvik eden Zen uygulamaları günümüzde bir yaşam tarzı haline dönüşecek kadar benimsenmiştir. Peki, Zen uygulamalarını günlük yaşamımıza nasıl adapte edebiliriz? İşte sizler için araştırdığımız günlük yaşam için Zen pratikleri;

Yorumlar