İş Yerinizde Mobbing mi Var?

Mobbing mi?

Mobbing kelimesi iş yerinde psikolojik terör olarak adlandırılıyor. Tüm dünyada hiyerarşik düzenin var olduğu şirketlerde ortaya çıkabilen ve gücü elinde bulunduran bir grup bireylerin veya bireyin daha zayıf olan kişi veya kişilere psikolojik olarak rahatsızlık vermesi, baskı yapması veya taciz etmesi çalışanları zor durumda bırakmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göre Türkiye’de mobbing oranı azımsanacak kadar düşük değil. Durum böyleyken özel sektör ve kamu çalışanlarının haklarını bilmesi ve tam olarak iş yerinde nelerin mobbing yani psikolojik olarak yıldırma yöntemleri sayıldığını öğrenmesi oldukça gerekli.  Yapılan araştırmalar Türkiye’de erkeklerin ve kadınların hemen hemen yakın bir oranda şirketlerinde baskı ve tacize maruz kaldığını gösteriyor. Peki, mobbing olarak sayılan bu hareketler tam olarak nelerdir?

Yorumlar