Ne tür gönül ilişkileri kuruyorsunuz?

İlişkileriniz kısa bir süre içinde mi derinleşir?

Yorumlar