Tüm hakları Hemen Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş’ne ait olan  www.hemensaglik.com alan adlı web sitesi (Bundan sonra SİTE olarak anılacaktır), Kullanıcıları açısından kişisel bilgilerin ne kadar önemli olduğunun bilincindedir. İşbu Gizlilik Politikası, Kullanıcıya ve Kullanıcının SİTE’yi kullanımına ilişkin hangi bilgilerin SİTE tarafından ne şekilde toplandığını, nasıl kullanılacağını ve korunacağını açıklar.

Kullanıcıya, işbu Gizlilik Politikasını özenle okuması ısrarla tavsiye edilir.

1. Gizlilik Politikasının Uygulanması, SİTE’nin Kullanımı ve Araçlar

İşbu Gizlilik Politikası, www.hemensaglik.com dahil olmak üzere, SİTE’nin ileride sahip olacağı www.hemensaglik.com ile ilintili web adresleri için de uygulanır. SİTE sahibi olduğu diğer web siteleri ile de elde etmiş olduğu kişisel bilgileri paylaşabilir ancak bu siteler ile paylaşılan bilgiler de Gizlilik Politikası koruması kapsamındadır.

SİTE üzerinden, başka web sitelerine link vermek sureti ile üçüncü kişilere ait web sitelerine bağlanılabilir. Herhangi bir siteye bağlanıldığı anda (bu siteye herhangi bir reklam, servis, uygulama ya da içerik vs. sayesinde bağlanılmış olabilir) SİTE, bağlanılan siteye verilen kişisel bilgilerin korunmasından ve kullanılmasından sorumlu değildir. Üçüncü kişilere ait web sitelerine ilişkin, her bir sitenin kendisine ait gizlilik politikası geçerlidir ve bunlar SİTE’nin Gizlilik Politikası kapsamı dışındadır. Kullanıcıya, link ile bağlandığı her sitenin gizlilik politikasını ayrı ayrı kontrol etmesi ve buna göre kişisel bilgilerini paylaşması tavsiye edilir.

SİTE, Gizlilik Politikasına gösterdiği hassasiyetin ve Gizlilik Politikasının anlamının Kullanıcı tarafından daha iyi anlaşılması için çeşitli durumlara aşağıda ayrıntılı olarak yer vermiştir.

Kullanıcı SİTE üzerindeki bazı fonksiyonları, SİTE’ye kayıt olmadan da kullanabilir. Eğer Kullanıcı SİTE’yi, kayıt olmadan kullanıyor ise, SİTE’nin topladığı tek bilgi, teknik iletişim dosyaları (Cookies) ile web işaretçileri (web beacons) üzerinden toplanan kişisel olmayan bilgilerdir.

Eğer Kullanıcı SİTE’nin sunduğu tüm hizmetlerden faydalanmak istiyor ise, SİTE’ye kayıt olmalıdır ve kayıt sırasında da kişisel bilgilerini girmek zorundadır. Ayrıca belirli hizmetlerden yararlanabilmesi için kişisel sağlık bilgileri de sorulabilir. Kullanıcı, SİTE’ye sunduğu kişisel sağlık bilgilerinin ve kişisel bilgilerin doğruluğundan tek başına sorumludur. SİTE’ye sunulan yanlış bilgiler, Kullanıcının SİTE üzerinden aldığı hizmetleri etkileyebilir. Örneğin, Kullanıcının elektronik posta adresini yanlış vermesi, SİTE ile arasında olan iletişimin kalkması sonucunu doğurur.

2. SİTE Tarafından Toplanılan Kişisel Olmayan Bilgiler

2.1. Teknik İletişim Dosyaları (Cookies)

SİTE kişisel olmayan bilgileri, Kullanıcının SİTE’yi ve/veya SİTE üzerinde verilen sponsor linkleri kullanması sonucunda elde ettiği teknik iletişim dosyaları (Cookies) aracılığı ile toplar. SİTE’yi kullanan her Kullanıcıya/Bilgisayara, SİTE tarafından farklı bir teknik iletişim dosyası tahsis edilmiştir. Teknik iletişim dosyaları tarafından toplanılan bilgi (i) SİTE’nin reklam, içerik ve bülten konusunda dinamik bir yapıya sahip olmasını, (ii) kaç kişinin SİTE’yi, sponsor linkleri ve reklamcıların web sitelerini kullandığına dair istatistik tutulmasını, (iii) kaç kişinin SİTE tarafından gönderilen elektronik postaları açtığının belirlenmesini, (iv) kişilerin hangi amaçlarla işbu işlemleri yaptığının belirlenmesini, sağlar. SİTE; teknik iletişim dosyalarını, SİTE’de kullanılan alanlar baz alınarak, kişiye özel reklamların, SİTE tarafından kişiye ulaştırılması ile popüler içerik ve reklamların belirlenmesi için kullanabilir. SİTE’nin reklam satışları ile bağlantılı olarak, üçüncü kişi web sitelerinin/reklamcıların, kişinin tarayıcısına teknik iletişim dosyası göndermesine izin verilebilir. Bu sayede reklamcı, kişinin kullandığı tarayıcıyı tanıyabilir ve kişisel olmayan bilgileri baz alarak, tarayıcıya reklam gönderebilir. Ancak belirtmek gerekir ki SİTE, SİTE’ye yapılan ziyaretlerle ilgili işbu reklamcıların bilgi toplamasına izin vermez.

SİTE ayrıca işbu teknik iletişim dosyalarını, SİTE’ye ilişkin yapılan anketlerde ve SİTE’de verilen reklamlara ilişkin kullanabilir.

Yaklaşık olarak bütün tarayıcılar, teknik iletişim dosyalarının reddedilmesi şeklinde ayarlanabilir. Bu ayarlar genellikle tarayıcının yardım menüsünden yapılabilinir. Eğer SİTE’ye erişim sağlanan tarayıcı, işbu teknik iletişim dosyalarını ret edecek şekilde ayarlanmış ise, SİTE içerisindeki bazı fonksiyonlar kullanılamaz. Ancak SİTE’ye giriş yapan kişi yine de gönderilen işbu teknik iletişim dosyalarını kabul etmek zorunda değildir. SİTE hiçbir zaman, Kullanıcının iznini almadan, kişisel bilgiler ile teknik iletişim dosyalarını eşleştirmez ve teknik iletişim dosyalarını, kişisel sağlık bilgilerini depolamak için kullanmaz.

2.2. Web İşaretçileri (Web Beacons)

SİTE, kişisel olmayan bilgilerin toplanmasında teknik iletişim dosyaları dışında web işaretçilerini de kullanabilir. Web işaretçileri aracılığı ile kişisel olmayan bilgiler, SİTE’yi, SİTE içerisindeki sponsor bağlantıları ve reklamları ve de özel promosyonlar ile bültenleri kullananlardan, toplanır. İşbu web işaretleri (i) istatistiksel olarak kaç kişinin SİTE’yi, seçilen sponsor ve üçüncü kişi bağlantılarını kullandığının gözlemlenmesini, (ii) kaç kişinin gönderilen elektronik postaları açtığının görülmesini, (iii) kişilerin hangi amaçlarla işbu işlemleri yaptığının belirlenmesini, sağlar.

SİTE hiçbir zaman, Kullanıcının iznini almadan, kişisel bilgiler ile web işaretçilerini eşleştirmez ve web işaretçilerini, kişisel sağlık bilgilerini depolamak için kullanmaz.

2.3. SİTE Adına Kişisel Olmayan Bilgileri Toplayan Üçüncü Kişiler

SİTE ile ilişkisi bulunan üçüncü kişiler de teknik iletişim dosyalarını kullanarak, SİTE’ye giren kişinin, kişisel olmayan bilgilerini toplayabilir. İşbu üçüncü kişiler, SİTE’den aldıkları izin ile SİTE’ye giriş yapanların tarayıcılarına gönderilecek reklamların seçilmesine ilişkin SİTE’ye yardım ederler. Tarayıcı aracılığı ile SİTE’de yapılan gezintiler sonucunda, o tarayıcıya gönderilecek genel sağlık ile ilgili reklamlar kategorize edilir ve bu doğrultuda reklamlar gönderilebilir. Reklamların belirlenmesinde SİTE’ye giriş yapan kişinin ilgili olduğu konular dikkate alınır ve buna paralel olarak örneğin diet, beslenme, bedenen formda olma, cilt bakımı ve bunlar gibi konularda reklamlar gönderilebilir. SİTE, reklamların belirlenmesinde coğrafi konum, yaş ve cinsiyet gibi başkaca kişisel olmayan bilgilerin de üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verebilir. İşbu üçüncü kişiler, SİTE’den aldıkları kişisel olmayan bilgileri reklam belirleme dışında kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Eğer ki SİTE’ye giriş yapan kişinin tarayıcısı, teknik iletişim dosyalarının gönderilmesine kapalı ise, üçüncü kişiler, kişisel olmayan bilgilere ulaşamayacak ve dolayısıyla kişisel reklam gönderemeyeceklerdir.

3. SİTE Tarafından Toplanılan Kişisel Bilgiler

3.1. Kullanıcıya Gönderilen Bülten ve Elektronik Postalar

Kullanıcıya, SİTE’ye kayıt olduğunda ve muhtelif zamanlarda giriş yaptığında, düzenli olarak bilgilendirme ve promosyonel bültenleri, elektronik posta aracılığıyla alma hakkı tanınacaktır. İşbu bültenler, SİTE tarafından gönderilebileceği gibi üçüncü kişiler tarafından da gönderilebilir. Kullanıcıya gönderilen işbu bültenler, kişisel sağlık bilgileri içermez. Kullanıcı, SİTE’ye kayıt olduğu veya herhangi bir zamanda önceden talep edilen elektronik posta yöntemini seçerek; SİTE veya üçüncü kişi sponsor bağlantıları tarafından gönderilen, promosyon elektronik postalara üye olabilir. Kullanıcı, işbu promosyon elektronik postaları ve bültenleri alabilmek için SİTE’ye ad, soyad ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerini vermelidir. Kullanıcı, belirtilen bültenlere olan üyeliğini; bültene ilişkin gelen elektronik posta içerisindeki üyelikten ayrıl kısmını seçerek ya da kayıt sırasında seçmiş olduğu bültene üyelik kısmını kaldırarak, iptal edebilir. Üyeliğin iptali konusunda bir sorun yaşanması halinde SİTE’de bulunan müşteri hizmetleri ile irtibata geçilebilir.

Eğer Kullanıcı; SİTE içerisinde yer alan blog veya forumlardan bazılarını, tartışmayı takip et kısmı seçerek takip eder ise SİTE, Kullanıcının seçimine göre günlük ya da haftalık elektronik posta ile Kullanıcıyı konuya ilişkin özet vererek bilgilendirebilecektir.

3.2. Kullanıcının, SİTE’ye Gönderdiği Elektronik Posta

İşbu Gizlilik Politikası, Kullanıcının SİTE’ye gönderdiği içerik, bilgi, fikir, konsept ya da buluşları kapsamaz. Kullanıcı, gönderdiği içeriğin, bilginin, fikrin, konseptin ya da buluşun gizli kalmasını istiyor ise, bunları SİTE’ye elektronik posta aracılığı ile göndermemelidir.

Bu gibi konular dışında SİTE’ye gönderilen elektronik postalar, iş akışı içinde en kısa sürede cevaplanmaya çalışılacaktır. Cevap süreleri, SİTE’nin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

3.3. SİTE’yi Başka Bir Kişiye Elektronik Posta ile Tavsiye

Eğer bir Kullanıcı SİTE üzerindeki “Tavsiye Et” bölümünü kullanarak SİTE’yi veya herhangi bir içeriği ya da SİTE tarafından yayınlanan bülteni bir kişiye tavsiye ediyor ise, SİTE, bu Kullanıcıya kendi ad ve elektronik posta adresi ile tavsiye ettiği kişinin elektronik posta adresini soracaktır. Kullanıcı soruları yanıtladığında, SİTE tarafından, tavsiye edilen kişiye, tavsiye eden kişinin adı ve elektronik posta adresi de belirtilerek, otomatik bir elektronik davetiye gidecektir. SİTE tavsiye için verilen, tavsiye edenin adı ve elektronik posta adresi ile tavsiye edilenin elektronik posta adresini başka hiçbir amaç doğrultusunda kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Topluluklar, Sağlık Toplulukları, Bloglar ve Diğer Umuma Açık Forumlar

SİTE, benzer ilgi alanları ya da sağlık koşullarına sahip Kullanıcıların kendi aralarında bilgi paylaşabilmeleri, birbirlerine yardım edebilmeleri ya da uzmana/doktora sor bölümünden topluca yararlanabilmeleri için SİTE üzerinde topluluk alanları ve umuma açık forumlar kurmuştur. SİTE ayrıca uzman ya da doktorlar tarafından yöneltilen çevirim içi tartışma alanlarına sahiptir. İşbu topluluklar, bloglar ve forumlar umuma açıktır ve asla kişiye özel olarak değerlendirilmez.

Kullanıcının umuma açık olan işbu alanlarda paylaştığı bilgiler hiçbir zaman gizli bilgi olarak adlandırılamaz ve umuma açık alanlara yazıldığı anda gizliliğini kaybeder. Kullanıcı umuma açık alanlarda kişisel bir bilgiyi paylaşmadan önce dikkatlice düşünmelidir. Umuma açık alanlarda yayınlanan her türlü bilgi üçüncü kişiler tarafından görülebilir, kullanılabilir ve toplanabilir. Ayrıca işbu yayınlanan bilgiler arama motorları sonuçlarında da gözükebilir. Kullanıcı umuma açık alanlarda bir şey yayınladığında, bu bilginin umuma açık olduğunu ve hiçbir gizlilik içermediğini, içeriyor ise bu bilgiyi umuma açmaktan dolayı tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar sosyal paylaşım siteleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SİTE haricinde diğer sitelerde paylaşılan her türlü bilginin açıklandığı anda gizliliğini kaybedeceğini ve bu alanlarda her türlü kişisel bilgiyi paylaşmadan önceden dikkatlice değerlendirmeleri gerekir. Kullanıcılar sosyal paylaşım siteleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SİTE haricinde diğer sitelerde paylaştıkları her türlü bilginin gizli bilgi olmayacağını ve paylaşılan bilgiler ile ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.5. SİTE’ ye Kayıt ve SİTE İçerisindeki İnteraktif Araçların Kullanılması

Kullanıcı SİTE’ye kayıt olduktan sonra, SİTE içerisindeki bazı interaktif araçları, içerikleri ya da servisleri kullanmak isteyebilir. Bunlardan bazılarının kullanılabilmesi için Kullanıcıya kişisel sağlık bilgileri dahil bazı kişisel bilgiler sorulabilir ve bunları kendi isteği ile vermesi talep edilebilir. Bu gibi durumlarda bazı interaktif araçlar aracılığı ile toplanan bilgiler SİTE içerisinde saklanmaz, bazılarından toplanan bilgiler ise saklanır ve kişiye özel veriler olarak kayıt altına alınır. Herhangi bir interaktif araç kullanılıyor iken sağlanan kişisel bilgiler SİTE tarafından kayıt altına alınacak ise, bilgiler girilmeden önce Kullanıcı uyarılacak ve bu bilgilerin kaydedilmesine ilişkin Kullanıcının rızası istenecektir. Kullanıcı bilgilerin kayıt olması yönünde rıza göstermez ise, işbu interaktif aracı kullanmaktan mahrum kalacaktır.

3.6. Çocukların Korunması

SİTE, 18 yaşından küçüklerin işbu Gizlilik Politikası ile korunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SİTE ya da SİTE’nin sunduğu hiçbir servis, 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekme amacı gütmemektedir. Veli ya da vasinin, çocuk adına SİTE’yi kullanma ve kişisel bilgileri SİTE’ye girme ihtimali vardır. Bu gibi bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde veli/vasi, SİTE’ye sunulan kişisel bilgilerin SİTE tarafından kayıt altına alınacağını ve bunların işbu Gizlilik Politikasında belirtildiği doğrultuda kullanılabileceğini bildiğini ve buna ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Pazar Araştırmaları

SİTE veya SİTE’nin anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler bazı durumlarda elektronik posta davetleri, açılır pencereler veya belirli grup tartışmaları aracılığıyla çevirim içi anketler yürütebilirler. SİTE işbu anketlere katılım için bazı kişisel bilgilerin verilmesini talep edebilir. SİTE, toplanan bu kişisel bilgilerle katılımcı ile ilgili başka kaynaklar tarafından toplanan bilgileri birleştirir. Başka kaynaklardan toplanan bilgiler, katılımcının ekonomik durumu, sağlığı ya da katılımcının tanınmasını sağlayacak başkaca bilgiler barındırabilir. İşbu kişisel bilgiler, SİTE tarafından araştırma yapma amacı ile kullanılır. Anketlerin sonuçları, SİTE içerisinde Kullanıcılara birleştirilmiş şekilde rapor edilebilir. Ancak pazar araştırmaları sırasında, anketler aracılığı ile toplanan kişisel bilgiler sadece SİTE, SİTE’nin anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler ve SİTE’nin servis sağlayıcıları tarafından kullanılır. SİTE, pazar araştırmaları için yapılan bu anketlere katılım koşulu olarak 18 yaşından büyük olma şartını arar.

Ancak SİTE, üçüncü kişiler tarafından SİTE üzerinde verilen reklamlar aracılığı ile yapılan pazar araştırmalarından ve katılımcıların üçüncü kişilere verdiği bilgilerden sorumlu olmaz. Üçüncü kişilere ait sitelerde yapılan anketlerin konusu işbu Gizlilik Politikası veya SİTE ile ilgili değildir. SİTE’nin bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Üçüncü kişilere ait sitelere, verilen link ile girildiğinde, o sitenin gizlilik politikası okunmalı ve kişisel bilgiler o siteye ait gizlilik politikası doğrultusunda verilmelidir.

Ayrıca katılımcıların anketlere verdikleri cevaplardan toplanan bilgiler dışında, teknik iletişim dosyaları ile de bilgi toplanabilir. Teknik iletişim dosyalarının kullanılmalarının sebebi, anketlere verilen cevapların doğruluğunu onaylamak ya da anketin herhangi bir sebeple yarıda kalması halinde katılımcıya kaldığı yerden devam etme şansı tanımaktır. Eğer katılımcının tarayıcısı teknik iletişim dosyalarını almaya kapalı olarak ayarlanmış ise, katılımcı bazı anketlere katılmaktan mahrum kalabilir. SİTE teknik iletişim dosyalarını, ankete katılan katılımcının daha önce belirli bir reklamı ya da üçüncü kişiye ait siteyi görüp görmediğini ayırt edebilmek için de kullanabilir. Bu doğrultuda, katılımcıya işbu belirli reklam ya da site ile ilgili sorular sorulabilir.

4. Kişisel Sağlık Bilgileri Dahil Kayıt, Kullanma ve Araçlar

SİTE, Kullanıcıya kişisel sağlık bilgilerini girebilmesi ve depolaması için güvenlikli bir alan sağlayabilir.

SİTE, Kullanıcıya özel bir sayfa hazırlayarak, kişisel sağlık bilgileri ile kişisel bilgilerinin, tek sayfada toplanmasını sağlayabilir. Bu durumda, Kullanıcı, kendisine özel bir kişisel ayar sayfasında, başkaları tarafından hangi bölümlerin görülebileceğini ayarlayabilir.

SİTE, Kullanıcıya özel hazırlanan sayfada, Kullanıcının ilgi alanları ve kişisel bilgileri doğrultusunda kişiye çeşitli bilgi ve reklamlar sunabilir.

SİTE, Kullanıcının SİTE’ye girmiş olduğu kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri kullanarak, Kullanıcıya kişiselleştirilmiş elektronik postalar ya da güvenli elektronik mesajlar gönderebilir. Kullanıcı kayıt sırasında ya da dilediği başka bir zamanda bu elektronik mesajların gönderilmesini engelleme seçeneğini seçebilir.

5. Kişisel Olarak Tanımlanamayan Verilerin Kullanılması

SİTE, Kullanıcı tarafından eklenen kişisel sağlık bilgileri ile diğerleri (üye olmayanlar dahil) tarafından eklenilen bilgileri, kişisel olarak tanımlanamayan veriler şeklinde bir araya getirir ve bunları üçüncü kişilere kullandırtabilir. İşbu kişisel olarak tanımlanamayan veriler, kişinin tanınmasını ya da onunla iletişime geçilebilmesini kapsayacak hiçbir bilgi içermez. Örneğin SİTE, tüm Kullanıcıları içeren kompoze bir Kullanıcı Profili meydana getirebilir ve bu Kullanıcıyı üçüncü kişilerin kullanımına açabilir. Bu sayede üçüncü kişiler, SİTE’de bulunan topluluğu daha iyi tanıyabilir ve nelere ihtiyaç duyduklarını daha rahat gözlemleyebilirler. Daha sonra da bu ihtiyaçları karşılayabilecek program ve etkinlikleri düzenleme fırsatına sahip olurlar.

Tekrar belirtmek gerekir ki SİTE, işbu verilerin üçüncü kişilere aktarımında, Kullanıcının izni olmadan ya da Gizlilik Politikasında belirtilen haller dışında, hiçbir kişisel bilgiye yer vermez.

6. SİTE’nin Sorumluluğunda Olmayan Üçüncü Kişilerin Topladıkları Bilgiler

SİTE üzerindeki; SİTE tarafından gönderilen elektronik postalar, özel teklifler ya da bültenlerdeki sponsor bağlantılar ve reklam verenler, kendilerine ait teknik iletişim dosyaları (cookies), web işaretçileri (web beacons) ya da farklı çevirim içi teknolojileri kullanabilirler. İşbu kendilerine ait ve SİTE’den bağımsız teknolojileri kullanan üçüncü kişiler, teknik iletişim dosyaları ve web işaretçileri aracılığıyla kişisel olmayan bilgileri toplayabilirler.

SİTE işbu üçüncü kişilerin; teknik iletişim dosyalarını, web işaretçilerini ya da kişisel olmayan bilgileri nasıl toparladıklarını, kontrol edemez.

SİTE bilinçli olarak hiçbir zaman, Kullanıcının bilgisi dışında kişisel bilgiler toplayan bilgisayar programlarını (spyware) ya da kötü amaçlı yazılımları (malware) kullanan üçüncü kişilerle işbirliği içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Kullanıcının Verdiği Bilginin Açıklanması

SİTE, işbu Gizlilik Politikasında belirtilenler ve herhangi bir yasal düzenlemenin açıklamayı gerektirmesi veya yargı organları tarafından talep edilmesi dışında, Kullanıcı tarafından SİTE’ye girilen kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ya da kişisel sağlık bilgilerini açıklamaz.

SİTE, kanuni sebeplerle Kullanıcıya ait kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ya da kişisel sağlık bilgilerini açıklamak zorunda kaldığında, işbu bilgileri açıklamak zorunda kaldığını, Kullanıcıya bildirmeye gayret edecektir.

Belirtilen durumlar dışında aşağıda açıklanacak bazı hallerde de kişisel bilgiler açıklanabilir.

7.1. SİTE’ye ait Bakım, Onarım ve Geliştirme Ekiplerine Yapılan Açıklamalar

Bazı durumlarda SİTE’nin işletilmesi, bakım, onarım ve geliştirilmesi için, SİTE çalışanları ve/veya SİTE’nin bakımından sorumlu olan anlaşmalı bakım-onarım ekipleri; SİTE’ye daha iyi mal ve hizmet sunabilmek için, kişisel olarak tanımlanabilen bilgilere sınırlı bir şekilde erişebilirler. Bunlar; hizmet, servis ya da içerik sağlayıcısı olabileceği gibi SİTE’nin bakımından sorumlu olan bakım-onarım ekipleri de olabilir. Eğer Kullanıcı, bu gibi kişilerden elektronik posta, market araştırma anketleri ve ya bülten gibi şeyler almak istemiyor ise, SİTE üzerinden alınan elektronik posta ve bültenlere de izin vermemiş olmalıdır.

Bu kişiler, SİTE’ye sundukları hizmetin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı ölçüde kişisel olarak tanımlanabilen bilgilere ulaşabilirler. Ancak SİTE, işbu kişileri SİTE üzerinden edindikleri bilgilerin Gizlilik Politikası ile korunduğu konusunda uyarır.

7.2. Anlaşmalı Olan Üçüncü Kişi Web Sitelerine Yapılan Açıklamalar

SİTE üzerinden Kullanıcıya sunulan bazı içerik ve servisler, anlaşmalı üçüncü kişi web siteleri tarafından hazırlanıyor olabilir. SİTE, işbu üçüncü kişi web sitelerine, Kullanıcının izni dışında hiçbir kişisel olarak tanımlanabilen bilgiyi sunmadığını taahhüt eder. Ancak üçüncü kişi web sitelerine giriş yaptıktan sonra, bu sitelere verilecek bilgilerden tamamen Kullanıcı sorumludur ve bunlara ilişkin koruma Gizlilik Politikasının konusu değildir. SİTE, üçüncü kişi web sitelerinin gizlilik politikalarına ilişkin bilgi sahibi değildir ve Kullanıcıya giriş yaptığı her anlaşmalı üçüncü kişi web sitesinin gizlilik politikasını kontrol etmesini ve kişisel bilgilerini bu doğrultuda açıklamasını önerir. SİTE’nin, üçüncü kişi web sitesine geçiş yapıldıktan sonra hiçbir işlemden sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3. Ortak Markalı Web Sitelerine Yapılan ve ya Ortak Markalı Web Siteleri Tarafından Yapılan Açıklamalar

SİTE, başka şirketlere ait bağlantılı ortaklarının web sitelerine, aynı markaya sahip içerik ve servis sunabilir. İşbu ortak markalı servis ve içeriklere, ancak bağlantılı ortaklara ait siteler üzerinden ulaşılır. Her ne kadar bağlantılı ortak olsalar da, bu siteler farklı şirketlere aittirler ve SİTE’den farklıdırlar. Kullanıcı, işbu sitelere yapacağı açıklamalarda, o siteye ait gizlilik politikasını dikkate almalı ve buna ilaveten yapacağı açıklamanın bütün bağlantılı ortaklar tarafından kullanılabileceği ihtimalinin bilincinde olmalıdır.

SİTE, Kullanıcının rızası olmadan, kişisel sağlık bilgilerini, bağlantılı ortakları ile paylaşmaz. Ancak bağlantılı ortakları, Kullanıcının ifşası sonucu elde ettiği kişisel sağlık bilgilerini, diğer bağlantılı ortaklar ile paylaşıyor olabilir. Kullanıcı bilgi vermeden önce, her bağlantılı ortağın gizlilik politikasını incelemeli ve buna göre bilgilerini paylaşmalıdır. Bağlantılı ortak sitelerde yapılan açıklamalara ilişkin, SİTE’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

7.4. SİTE Üzerinden Link Verilen Üçüncü Kişi Web Sitelerine Yapılan Açıklamalar

SİTE üzerinden link verilmek suretiyle üçüncü kişi web sitelerine erişilebilir. Bu genellikle reklam amaçlı olur. Reklam aracılığı ile erişilen siteler, SİTE’den tamamen bağımsızdır ve bu sitelere geçiş yapıldığında, işbu Gizlilik Politikasının korumasının dışına çıkılmış demektir. Kullanıcı reklam aracılığı ile eriştiği sitelerin gizlilik politikalarını okumalı ve bu politikalara göre kişisel bilgilerini açıklamalıdır. İşbu sitelere açıklanan bilgilerden SİTE sorumlu olmaz.

7.5. Bir Araya Getirilmiş Bilgilerin Açıklanması

SİTE, üçüncü kişilere, bir araya getirilmiş bilgileri açıklayabilir. Daha önce belirtildiği gibi, bu bilgiler Kullanıcının izni alınmaksızın, hiçbir şekilde kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler olamaz. Bunun dışında SİTE, üçüncü kişilere işbu bir araya getirilmiş bilgileri bedelsiz olarak açıklayabileceği gibi, bir bedel karşılığında da açıklayabilir.

Bir araya getirilmiş bilgiler sadece rakamsal değerler olup, Kullanıcıların yüzdelik bir diliminin sahip olduğu ortak özellikleri gösterir.

8. Kullanıcının Bilgilerini Güncellemesi ve SİTE ile İletişim

8.1. Kullanıcının, Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgilerini Güncellemesi

SİTE; Kullanıcıya, daha önceden vermiş olduğu kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerini güncelleyebilmesi ve dilediği anda değiştirilebilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktadır.  SİTE, Kullanıcı tarafından değiştirilmiş olan kişisel bilginin değiştirilmeden önceki halini de belirli bir süreliğine kayıt altında tutabilir.

8.2. Kişisel Bilgilerin Kaldırılması

Kullanıcı şikayet ve problemleri için SİTE’nin “Bize Yazın” bölümünü kullanarak Müşteri Hizmetlerine ulaşabilir ve şikayetlerini dile getirebilir. Müşteri Hizmetleri; Kullanıcılara en iyi ve hızlı servisi verebilmek için ellerinden geleni yapmakta, fakat bazı durumlarda yoğunluk sebebi ile Kullanıcıya cevap verilmesi belirli bir zaman alabilmektedir.

Eğer Kullanıcı, (1) kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerini SİTE’den kaldırmak, (2) kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerini güncellemek, ya da (3) bazı etkinlikler ve pazar araştırmaları sebebi ile tercih ve ayarlarını değiştirmek, istiyor ise SİTE üzerindeki “Bize Yazın” bölümünden SİTE’ye ulaşabilir ve talebini dile getirebilir.

Kullanıcı kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinin SİTE’den kaldırılması arzusunda ise, talebin ulaşmasını takip eden otuz (30) gün içinde, bu işlem SİTE tarafından gerçekleştirilecektir.

8.4. Bilgilerin Kaldırılması ve ya Değiştirilmesindeki Sınırlama

Kullanıcının talebi doğrultusunda, kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler ile kişisel sağlık bilgileri, aktif veri tabanından ve mümkün ise yedekleme ortamından silinecektir. Ancak belirtmek gerekir ki Kullanıcıya ait tek tek bütün verilerin silinebilmesi, teknolojik anlamda mümkün değildir.

9. Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

SİTE, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği anda değiştirebilir.

SİTE, işbu Gizlilik Politikasında bir değişiklik yapar ise, bunu değişikliği SİTE’nin Ana Sayfasında ya da değişiklik ile ilgili sayfada yayınlayacaktır.  Kullanıcı, değişikliğin SİTE’de yayınlandığı anda yürürlüğe girdiğini; işbu değişiklikten haberdar edilmiş olduğunu ve bu değişiklikleri kabul etmiş sayıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 Bu sebeple Gizlilik Politikasının, Kullanıcılar tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.