Testosteron tedavisinde kullanılan çok değişik preparatlar vardır. Bunların bir kısmı ağızdan alınan, bir kısmı deri yoluyla emilen, bir kısmı da enjeksiyon yoluyla kas içine verilen preparatlardır. Bunlar da kısa süreli ve uzun süreli emilenler olarak iki çeşittir. Kısa süreli emilenlerde yani kastan kana enjeksiyon yoluyla geçenlerde, daha sık enjeksiyon yapmak gerekir. Ancak son zamanlarda üçer ay arayla yapılan ya da süresi giderek açılan enjeksiyonlar da yapılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla tedavi sırasında düşük testosteron seviyesini normal seviyesine getirmek, kas içine yapılan enjeksiyonun daha seyrek olarak uygulanmasıyla da mümkündür. Ancak hiçbir testosteron tedavisi, ideal tedavi değildir. Çünkü testosteronda normal, günlük bir salınım düzeneği vardır. Bu salınım sabahları daha yüksek seviyede, akşamları ise biraz daha düşük seviyede seyreder. Halihazırda hiçbir tedavi yöntemi bu salınımı yakalayabilmiş değildir. Belki tedavide kullanılan jellerin sabah kullanılması halinde, kana karışan testosteron miktarı daha fazla olabilir. Fakat testosteron seviyesi aşırı düşükse ve normal düzeylerine çekilmesi gerekiyorsa, bu koşullarda mutlaka enjeksiyon tedavisinin düşünülmesi gerekir.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

verdiginiz chorıomon ignelerini kullandım sonuc ALT 30 0,51 AST 17 0,289 GGT 19 0,323 FSH 54,72 TOTAL TESTOSTERON 101 çıktı si... devamı