Miyop, kişilerin uzaktaki cisimleri net olarak göremediği kırma kusuruna verilen addır. Uzağı görememe olarak da bilinir. Genellikle 6-12 yaşları arasında ilk belirtileri görülen miyop, kişi belli bir yaşa gelinceye ve büyümesi duruncaya kadar ilerlemeye devam edebilir. Miyobun uzağı görememe haricindeki diğer belirtileri göz yorgunluğu, baş ağrısı ve uzaktaki cisimleri görmeye çalışırken gözleri kısmaktır. Özellikle şikayetlerini ifade edemeyen küçük çocuklarda bu belirtiler, ebeveynlerin miyop durumunu fark etmesini sağlayabilir. Genetik faktörlerin yanında, eğitim seviyesinin yükselmesi, güneş ışığında yeterince vakit geçirmemek gibi çevresel faktörler de miyobun görülme riskini ve ilerleme hızını etkileyebilir.

Miyop Tedavisi Nasıl Yapılır?

Miyop durumunda uzağı görememeye yol açan göz yuvarlağının normalden uzun olması ve göze giren ışınların, retina üzerinde değil de bunun daha önündeki bir noktada odaklanmasıdır. Miyop tedavisi amacıyla kalın kenarlı mercekler kullanılarak odak noktası tekrar retinanın üstüne taşınır. Kullanılan kalın kenarlı mercekler gözlük ya da kontakt lens şeklinde olabilir. Özellikle çocukluk çağlarında, çocukların lens bakımıyla ilgili sorumlulukları yerine getiremeyebileceği göz önüne alınarak gözlük kullanımı tercih edilir.

Miyobun Derecesi Nasıl Ölçülür?

Miyobun derecesi denilen, hastanın uzaktaki cismi net olarak görebilmesi için kullanması gereken merceğin optik gücü, yani kırma gücüdür. Mercekler kalın kenarlı olduğu için optik güçleri negatif değerlerle belirtilir. Bu değerin birimi diyoptridir. 0 ile -3.00 diyoptri değerleri arası düşük şiddetli miyop, -3.00 ile -6.00 diyoptri değerleri arası orta şiddetli miyop, -6.00 diyoptri değerini aşan vakalar yüksek şiddetli miyop olarak sınıflandırılırlar.

Miyobun Kalıcı Tedavisi Mümkün müdür?

Lazerle miyop tedavisi, uzağı görememe şikayetini kesin ve kalıcı bir şekilde iyileştirir. Günümüzün gelişen teknolojisi sayesinde lazerle miyop tedavisi çok yüksek başarı oranlarına sahiptir ve sonrasında komplikasyon görülme oranı oldukça düşüktür. Bunu sağlayan da lazer kullanımının kendine has avantajlarıdır. Miyop için uygulanan göz lazer ameliyatları, tüm ameliyatlar arasında başarı oranı en yüksek olanlardandır.

Lazerle Miyop Tedavisi Miyobu Nasıl Tedavi Eder?

Lazerle miyop tedavisinde ana prensip, gözün önündeki saydam tabaka olan ve ışığın içinden kırılarak geçtiği kornea tabakasının şeklini değiştirmektir. Bu sebeple göz yuvarlağının uzunluğundan kaynaklanan dengesizlik ortadan kaldırılır ve ışık tekrar doğru noktada odaklanır.

Lazerle miyop tedavisinde en çok uygulanan üç prosedür şunlardır:

Fotorefraktif Keratektomi (PRK): Üç yöntemin arasında en eskisi olan PRK ameliyatlarında doğrudan gözün kornea tabakasına lazerle işlem uygulanır ve tabakanın şekli yüzeyinden başlayarak değiştirilir.

LASIK: Günümüzün en gelişmiş lazer ameliyatı teknolojisi olan LASIK’de, korneanın en üst yüzeyi bir tabaka şeklinde kesilerek havaya kaldırılır. Şekil değiştirme işlemi bu tabakanın altında kalan kısma uygulanır ve daha sonra kaldırılan tabaka geri kapatılır. Bu tabaka koruyucu görev yaptığı için gözün iyileşmesi daha kısa sürer ve ameliyat sonrası huzursuzluk hissi azalır.

LASEK: LASEK yöntemi biraz PRK’ya, biraz LASIK’e benzemektedir. PRK’daki gibi yine korneanın yüzeyine işlem yapılır ancak ameliyat sonrası bölge koruyucu bir tabaka ile kapatılır. LASEK’in iyileşme süresi PRK’dan daha kısa, LASIK’ten daha uzundur.


Excimer Lazer Nedir?

Excimer lazer günümüzdeki göz lazer ameliyatlarında kullanılan, çok gelişmiş, çok hassas ve çok güvenilir bir lazer teknolojisidir. Excimer lazer hem PRK, hem LASIK, hem de LASEK ameliyatlarında kullanılmaktadır.

Lazer Ameliyatın Avantajları Nelerdir?

Göz ameliyatında lazer kullanımı hem ameliyat sırasında, hem de sonrasında hissedilen avantajlara sahiptir ve bıçak gibi mekanik aletlerin kullanılmasına kıyasla çok daha başarılı sonuçlar vermektedir:

  • Lazer teknolojisi çok hassas olduğundan göze tam kararında müdahale yapmak kolaylaşır.
  • Lazerin ince kan damarlarına etkisi sebebiyle kanama azalır.
  • Lazerin sinir uçlarına etkisi sebebiyle ağrı hissi azalır.
  • Lazer her zaman sterildir ve bu sebeple gözün mikrop kapma ihtimali azalır.
  • Hızlanan iyileşme süreci sayesinde gözün enfeksiyon kapma riski düşer.

Lazerle Miyop Tedavisi Fiyatları Nedir?

Lazerle miyop ameliyatı genellikle sigorta kapsamında olmayan bir ameliyattır dolayısıyla kişinin ameliyat ücretini bizzat karşılaması gerekir. Lazerle miyop tedavisi fiyatları çok geniş bir yelpazede olmasına sebep olan çeşitli faktörler mevcuttur. Ameliyatı yapan doktorun tecrübesi ve başarı geçmişi, ameliyatın yapıldığı kurumun temizlik ve teknoloji standartları, ameliyatın uygulandığı cihazların son model olması gibi unsurlar lazerle miyop tedavisi fiyatlarını değişken kılmaktadır. Kişinin bunları iyi değerlendirmesi önerilir çünkü ameliyatın olabilecek en başarılı şekilde geçmesini garantileyenler de aynı unsurlardır. Ayrıca kişi operasyon sırasında lokal anestezi altında uyanık olacağından, kendini rahatlıkla teslim edebileceği, güvenilir bir doktor seçmeli ve fiyatı ikincil bir faktör olarak değerlendirmelidir.

Lazerle Miyop Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Lazer tedavisi miyop şikayetinin ilerlemesi durmuş hemen hemen herkese, doktor tarafından yapılacak kısa bir muayene sonrasında uygulanabilir. Eğer göz kuruluğu, kornea tabakasının normalden daha ince olması gibi özel durumlar mevcutsa, doktor bunu muayenede tespit edebilir ve kişinin lazer ameliyatına uygun olmadığına karar verebilir.

Lazerle Miyop Tedavisinde Yaş Sınırı Var mıdır?

Miyobun lazer ameliyatıyla tedavisi kişi belli bir yaşa geldikten sonra ve miyobun ilerlemesi durduysa yapılmaktadır. 18 yaşın üstündeki bireylere yapılabilse de, genellikle 20’li yaşların başları veya ortaları beklenir, çünkü bu sürede miyobun ilerlemesi tamamen durur. Gençlerde lazerle miyop tedavisinde yaş sınırı bulunsa da, yaşlılarda yoktur. 40 yaş sonrasında kişiler yakını görememeye başlayabilir veya 60 yaş üstünde katarakt şikayetleri olabilir. Bu sorunların tedavisi için uygulanan cerrahi prosedürler farklıdır ancak, lazerle miyop tedavisi uygulanmasına engel teşkil etmezler. Hatta gözleri miyop haricinde sağlıklı olan 70’lerindeki bir kişi, göz kuruluğu veya şeker hastalığı olan 30’larındaki birine oranla, lazerle miyop ameliyatı için daha uygun olabilir.

Lazerle Miyop Tedavisinin Riskleri Nelerdir?

Lazerle göz ameliyatlarında komplikasyon ihtimali oldukça düşük olsa da, her cerrahi operasyonda olduğu gibi bazı riskler söz konusudur. Doktor göze gereğinden az veya fazla müdahalede bulunabilir. Ameliyat sonrasında göz kuruluğu yaşanabilir. Kişinin loş ışıkta görüşü kötüleşebilir veya gece saatlerinde parlak ışıklar rahatsız edici olabilir.

Lazerle Miyop Tedavisi Olanlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Ameliyatın iyileşme süreci hızlı ve kısa olsa da lazerle miyop tedavisi olanların dikkat etmesi gereken şeyler şunlardır:

  • Ameliyat sonrasında gözü ertesi güne kadar dinlendirmek.
  • Doktorun vermiş olabileceği damlaları ve ilaçları düzenli olarak kullanmak.
  • Göz tamamen normale dönünceye kadar bölgeyi temiz tutmak.
  • Göze darbe almaktan kaçınmak.
  • Ameliyat sonrasında planlanan kontrollere aksatmadan gitmek.

Lazerle Miyop Tedavisi Olanlar Memnun mu?

Miyop için lazer ameliyatı geçiren kişiler sosyal hayatlarına ertesi gün dönebilir ve tüm uzaklıklarda net görüşün keyfini çıkarabilirler. Miyop lazer ameliyatı yorumları incelendiğinde ameliyatın tamamen acısız olduğu, gözlük ve lens kullanmamanın sağladığı büyük rahatlık ve ekonomik fayda anlaşılabilir. Kişinin hayat kalitesini etkilemeyen küçük çaplı komplikasyonlar nadir olarak görülür ve çoğuna müdahale etmek mümkündür. Dolayısıyla miyop lazer ameliyatı yorumları, eğer güvenilir bir doktor tarafından, hassas ve teknolojik aletlerle ve steril bir ortamda yapılmışsa hemen hemen her zaman olumlu görülmektedir.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Merhaba hocam benim sağ miyop 6 astigmat 3 axis10 sol miyop 7.25 astigmat 4 axis 5 lazer tedavisi olabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmala... devamı