Araknoidit

Araknoidit, omuriliği çevreleyen zarlardan biri olan araknoid zarının (örümceksi zarın) iltihaplanmasının yol açtığı kronik bir ağrıdır. Aşırı batma, “yanma hissine benzer bir ağrı” ve nörolojik sorunlar gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Belirtileri

Belirtileri

Araknoiditin hastadan hastaya değişen farklı belirtileri olsa da çoğu hastada bel ve bacaklardaki sinirleri etkiler. Hastalığın en belirgin belirtisi ağrıdır ama bunun yanı sıra aşağıda sıralanan diğer belirtilere de yol açabilir:

  • Karıncalanma, uyuşma ve bacaklarda güçsüzlük
  • Cilt üzerinde, böcek yürümesi ya da bacaktan su akması hissi
  • Elektrik şokunu andıran ve vücuda ansızın saplanan keskin acı
  • Kas krampları, spazm ve istemsiz seğirme
  • Mesane ve bağırsakta sorunlar, cinsel işlevde bozukluk

Hastalık ilerledikçe belirtiler ağırlaşabilir, hatta kalıcı bile olabilir. Araknoidit hastalarının çoğu çalışamaz hale gelir, dinmeyen ağrıları yüzünden de hareketlerinde ciddi bir kısıtlanma olur.

Sebepleri

Sebepleri

Araknoid zarının (örümceksi zarın) iltihabı, yara dokusu oluşumuna yol açarak, omurilikteki sinirlerin birbirlerine yapışmasına ve böylece işlevlerinin bozulmasına neden olur. Araknoid zarı, aşağıdaki hasarlardan dolayı iltihaplanır:

  • Omuriliğe doğrudan darbe almak
  • Kimyasal maddeler: Miyelografide kullanılan boyar madde, (teşhis için uygulanan bu testte, radyografik kontrast maddesi denilen bir boya omurilik çevresi ve sinirlere enjekte edilir) bazı vakalarda araknoidit hastalığına neden olmaktan sorumlu tutulmuştur. Ancak, radyografik kontrast maddesi bu testlerde artık kullanılmaz. Ayrıca, epidural stereoid iğnelerinin içeriğinde kullanılan bazı koruyucu maddeler için de aynı endişeler söz konusudur.
  • Bakteri veya virüs nedeniyle oluşan enfeksiyonlar: Mantar veya bakteri sebebiyle oluşan menenjit veya tüberküloz, omuriliğe zarar verebilir.
  • Omurilikteki sinirlerin sıkışması: Bu sıkışmaya kronik dejeneratif disk hastalığı (disk dokusunun yıpranması) veya ileri düzeyde omurga kanalı daralması yol açabilir.
  • Omuriliğe yapılan herhangi bir cerrahi müdahaleden kaynaklanan komplikasyonlar: Birden fazla lomber ponksiyona (iğne yoluyla beyin-omurilik sıvısı örneği elde etmek için başvurulan girişime) maruz kalanlar da aynı risk grubundadır.

Testleri

Testleri

Araknoidit hastalığının tanısını koymak zordur. Ancak, hastalığın teşhisinde CAT taraması (bilgisayarlı aksiyal tomografi) ve EMAR (manyetik rezonans görüntüleme) gibi yöntemlerin yararları görülmüştür. Elektromiyografi (EMG) adı verilen bir diğer test de, hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette elektrik akımı verilmesiyle, sinir işlevini ölçerek sinir köklerindeki hasarın ciddiyetini saptar.

Not: CAT taramasıyla birlikte yapılan ve radyografik kontrast kullanan yeni miyografi testlerinin, araknoidite yol açtığı veya hastalığı ağırlaştırdığı düşünülmez.

Tedavisi

Tedavisi

Araknoidit hastalığının tedavisi yoktur. Araknoiditin tedavi seçenekleri, diğer kronik ağrı durumlarında önerilen yöntemlere benzer. Tedavi türlerinin çoğu, ağrıyı dindirmek ve hastanın gündelik aktivitelerine engel olan belirtileri azaltmak üzerine kuruludur. Hekimler çoğunlukla ağrıyla baş etme yolları, fizyoterapi, egzersiz ve psikoterapi gibi seçenekler önerirler. Ameliyat seçeneği, araknoidit hastalığında tartışılan bir konudur, çünkü hastayı yalnızca kısa vadede rahatlatan, fazla etkili olmayan sonuçlar verebilir. Önerilen tedavilerin ne denli etkili olduğunu saptayabilmek için, doktor kontrolünde steroid iğneleri ve elektrik uyarımı yolları denenmelidir.