Heteroseksüel bir erkeğin karşı cinsin kıyafetlerini giymesine transvestik fetişizm veya transvestitizm denir. Kendisinde bu fetiş bulunan erkeklerin çapraz giyinmek üzere kullandıkları çeşitli kadın kıyafetleri vardır. Bazı erkekler yalnızca özel bir tür kadın kıyafeti parçasını giyerken diğerleri, tamamen kadın kıyafeti giyip yüzlerine de tıpkı bir kadın gibi görünmek üzere onlar gibi makyaj yaparlar. Bu rahatsızlık sıklıkla çocuklukta başlar. Doğası itibariyle de kronikleşme eğilimindedir.

Magnus Hirschfeld transvestizm terimini 1915 yılında ortaya attı. Bu terimi, alışkanlık gereği veya gönüllü olarak karşı cins kıyafetlerini giyen bir grup insanı tarif etmek için kullandı.

Transvestizm İçin Teşhis Kriterleri

  • Bir heteroseksüel erkek hastanın 6 aydan fazla bir süre boyunca karşı cins kıyafetlerini ihtiva eden süreklilik gösteren yoğun cinsel fantezilere, cinsel dürtülere ya da davranışlarına sahip olması.
  • Fantezilerin, cinsel dürtülerin ya da davranışların klinik olarak önemli derecede sosyal hayatta ya da iş hayatında stres ya da mahrumiyete yol açması.
  • Hastalar tipik olarak normalde başka cins tarafından kullanılan kıyafetleri giymekten cinsel haz alırlar ve bu kişiler genelde evli heteroseksüel kişilerdir.

Transvestizm teriminin birçok farklı kullanım şekli ve manası vardır. Bunlardan bazıları birbiriyle çelişir, bunlar arasındaki ortak olan tek şey şudur:

  • Doğuştan ait oldukları ya da hayatlarını sürdürdükleri cinsiyetten farklı cinsiyetteki kişilerin giydikleri kıyafetleri giyen kişileri tarif ederler. Bu da karşı cinsin kıyafetlerini giyme konusundaki iç dürtüyü ifade eder ama bu dürtünün ne olduğunu tam olarak belirtmez.
  • Bunlar genelde transvestik fetişizmi hariç tutarlar ve transseksüelizmi de tanıma dahil etmezler.

Transvestitizm Hakkındaki Gerçekler ve İpuçları

  • Transvestitizm terimi çapraz giyinme ya da karşı cinsin kıyafetlerini giymekten cinsel haz almayı işaret eder.
  • Transvestitizm oranı erkekler arasında daha yüksektir çünkü erkekler kadın kıyafetlerini cinsel sebeplerle giyerler.
  • Bu rahatsızlıkta erkekler kadın iç çamaşırları, elbiseleri kozmetikleriyle ilgilenirler; saçlarını kadın saç stilinde yaparlar, fiziksel seksten üzüntü duyarlar.
  • Transvestik kişiler arasında cinsiyet değiştirme ameliyatları oldukça yaygındır.