Texas Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu araştırmacıları, yakın zamanda insanlardan geçen, antibiyotiğe dirençli Staphylococcus aureus (TE MRSA) enfeksiyonlarının şiddeti ve panton valentin lökosidin (PVL) arasındaki bağı destekleyen çalışmalarını açıkladılar.

Panton valentin lökosidin iki bileşenden oluşuyor 8LukF-PV ve LukS-PV) ve genelde toplumdan edinilmiş metisiline dirençli S. Aureus (TE MRSA) tarafından üretiliyor.

Bu çalışma hayvan modeller kullanarak PVL lökotoksinin TE MRSA’nın neden olduğu enfeksiyonlara karşı aşı olarak kullanılabileceğini tespit etti.

Antibiyotiğe dirençli USA300 TE MRSA türü genelde kişiler tarafından bakterilerle temas yoluyla ediniliyor. Bu Staph türü, genelde hastanede tedaviler veya tıbbi işlemlerle ilişkili değil.

UT Halk Sağlığı Okulundaki bulaşıcı hastalık uzmanları ayrıca USA300’ün gözenek oluşturan toksini içeren ve içermeyen klinik türlerini kullanarak TE MRSA’da PVL’nin şiddetini de test ettiler.

“Bakteri birkaç yıl öncesindeki gibi değil. Diğer türlerin sahip olmadığı bütün silahlara ve toksinlere sahip, böylece bu tür hücrelerin içerisinde verimli şekilde hayatta kalabiliyor.”

Araştırmacılar, “LukS’ye yöneltilmiş bağışıklık, fareleri USA300 enfeksiyonuna karşı korumda da LukF-PV veya alfa toksinle aşılanmış farelerle karşılaştırıldığında daha etkiliydi,” diyor. Araştırma LukS-PV’nin belirli enfeksiyon türlerine karşı korumada etkili olduğunu buldu, bu şiddet faktörünün hastalık sürecinde önemini destekledi. LukS-PV burundan verildiğinde zatürreye, diğer taraftan deri altından verildiğinde deri enfeksiyonlarına karşı fareleri korudu.

Araştırmacılar, “[aşılama] rotası ve enfeksiyon rotası karşılıklı olarak ilişkili, yani burundan aşılanan fareler zatürreye karşı deri altından aşılanan farelerden daha iyi korundu, deri altından aşılanan fareler de deri enfeksiyonlarından zatürreye göre daha iyi korundu. Bu kısmen akciğerle karşılaştırıldığında deriden verilen bağışıklık yanıtı türüyle bağlantılı olabilir.”

Ayrıca, araştırmacılar diğer USA300 şiddet faktörlerine antikor yanıtlarla karşılaştırıldığında staph enfeksiyonu teşhisi konmuş pediyatrik hastalardaki anti-PVL antikor yanıtlarını incelediler. Çalışma, PVL-pozitif türlerin neden olduğu staph enfeksiyonlara sahip hastaların LukS ve LukF proteinlerine baskın bir yanıtının olduğunu buldu.

Dr. Emel GÖKMEN

kafam şişti çok ağırıyor hocam ne yapmalıyım 2 katan Düştüm kafam yerdeki kapıya çarptı ve cok ciddi bir şekilde ağırıyor... devamı