Bebeğin zekasının yaşına uygun olduğu, gelişiminin yaşına uygun olmasından anlaşılır. Büyük çocuklarda ve yetişkinlerde IQ denilen şey bebeklerde gelişim katsayısıdır. Yani bebeğin zeka gelişimini gösteren şey, genel gelişimdir. Bunun ise pek çok boyutu vardır. Motor gelişimi, ince motor gelişimi, konuşma gelişimi, sosyal interaksiyonları, algısal gelişimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, aslında bebeğin zeka gelişiminin normal seyredip seyretmediği de değerlendirilmiş olur. Bebeğin algısal gelişimini ölçmek için birçok yöntem vardır. Bu yöntemler çocuk doktorları ya da çocuk psikologları tarafından kullanılmaktadır. Bebeğin genel gelişim aşamaları, bu konuda anne ve babaya rehberlik edebilir. Bebeğin zeka gelişimi değerlendirilirken, bir bütün olarak bakılmaktadır. Bebeğin çevresiyle nasıl ilişki kurduğuna ve göz kontağının olup olmadığına bakılır. Göz kontağı bebeklerde 2. ay gibi gelişen bir şeydir ve çok önemlidir. Yine bebekler erkenden pek çok şeyi algılamaya başlarlar. 2. ayda bir sıçrama yaparlar ve algıladıkları şeyin üzerine hareket etmeye başlarlar. Bunun değerlendirilmesi de son derece önemlidir. Ondan sonra el-göz koordinasyonuna bakılır. Daha sonra karşılıklı bir etkileşimin başlaması beklenir. Bu etkileşim de çok önemlidir. Bu bebeğin hemen konuşabileceği anlamına gelmez ancak belli seslere karşı belli sesler ya da davranış patenleri geliştirmesi gerekir. Bu karşılıklı ilişkinin başlaması demektir. Bebeğin görsel, işitsel, dokunsal uyaranlara tepkisi, bununla birlikte hareketleri, dış dünya ile nasıl bir iletişim kurduğu, zeka gelişimi açısından çok önemli ipuçları verir.

Op. Dr. Aytun AKTAN

slm doktorum facden sizi ekledim ama szi rahatsız ediyorsan özür dilerim bir sorunum var . bebek düşündüğümüz için kontol amaçlı Hasteneye gttim .ka... devamı