Göz Bebeği

Göz Bebeği

Gözbebeği, iristeki orta deliktir; ışık, göze bu delikten girer. İristeki küçük kaslar, gözbebeğinin büyüklüğünü denetler.

Gün ışığında gözbebeğinin çapı, genellikle 3 milimetredir. Gözbebeğinin çapı, karanlıkta yaklaşık 7 milimetreye kadar genişleyerek, göze daha fazla ışığın girmesine olanak tanır. Karanlığa alışmak için ağ tabakada da uyum sağlanması gerekir.

Teleskop ya da dürbün gibi optik araçlar kullanıldığında, aracın çıkış deliğinin çapı gözbebeğinin çapına uymalıdır. Bu nedenle gece kullanılan dürbünlerin, gün ışığında kullanılan dürbünlerin, gün ışığında kullanılan dürbünlere oranla daha geniş çıkış delikleri vardır.

  • göz bebeği
  • göz anatomisi
  • göz sağlığı