Kawasaki hastalığını teşhis etmek için özel bir test yoktur. Teşhis büyük ölçüde, benzer belirtilere sebep olan hastalıkları olasılık dışı bırakmaya dayanır. Bu hastalıklar şunlardır:

 • Streptokoksik bakterilerin sebep olduğu ve ateş, döküntü, ürperti ve boğaz ağrısının görüldüğü kızıl hastalığı.
 • Juvenil romatoid artrit.
 • Stevens-Johnson sendromu (bir mukoza hastalığı)
 • Toksik şok sendromu
 • Kızamık 
 • Sitomegalovirüs enfeksiyonları ya da mononükleoza sebep olan Epstein-Barr virüs enfeksiyonu
 • Kayalık dağlar lekeli humması gibi keneyle taşınan bazı hastalıklar.

Doktor teşhise yardımcı olması için çocuğunuzu fiziksel olarak muayene edebilir ve çocuğunuzun başka testler yaptırmasını isteyebilir. Bu testler şunlardır:

 • İdrar testleri. Bu testler başka hastalıkları olasılık dışı bırakmaya yardımcı olur.
 • Kan testleri. Diğer hastalıkları olasılık dışı bırakmaya yaramasının yanı sıra kan testleri, beyaz kan hücrelerinin sayısını (muhtemelen yüksek olacaktır) ve Kawasaki hastalığının belirtileri olan anemi ve iltihabın varlığını gösterir.
 • Elektrokardiyogram. Bu testte çocuğunuzun kalp atışının elektriksel vuruşlarını ölçmek için deriye yerleştirilen elektrotlar kullanılır. Kawasaki hastalığı ciddi kalp komplikasyonlarına sebep olabilir.
 • Ekokardiyogram. Bu testte, kalbin nasıl çalıştığını göstermek için ultrason görüntüleri kullanılır ve koroner atardamarların nasıl çalıştığı hakkında dolaylı kanıt sağlanır.

Çocuğunuzun doktoru komplikasyon riskini azaltmak için, belirtilerın ortaya çıkışından sonra mümkün olduğunca çabuk şekilde Kawasaki hastalığının tedavisine başlamak isteyecektir. İlk tedavinin amacı ateşi düşürmek, iltihabı azaltmak ve kalp hasarını önlemektir.

Bunları yerine getirmek için doktorunuz şunları tavsiye edebilir:

 • Gamma globülin. Gamma globülin adlı bağışıklık proteininin damar yoluyla verilmesi koroner atardamar problemleri riskini azaltabilir.
 • Aspirin. Yüksek dozda aspirin pıhtılaşma oluşmasını engelleyebilir. Aspirin ayrıca ağrıyı ve eklem iltihabını azaltmanın yanı sıra ateşi düşürebilir. Kawasaki tedavisi, çocuklarda aspirin kullanılmaması kuralının nadir bir istinasıdır.

Ciddi sağlık sorunlarına neden olma riski nedeniyle, Kawasaki hastalığının ilk tedavisi genellikle bir hastanede yapılır.

Ateş düştükten sonra çocuğunuzun 6-8 hafta kadar ve eğer koroner atardamar anevrizması oluşursa daha uzun süre düşük dozda aspirin alması gerekebilir. Aspirin pıhtılaşmayı önler.

Ancak eğer çocuğunuz tedavi sırasında grip ya da suçiçeği olursa, aspirini kesmesi gerekecektir. Aspirin kullanımı, viral bir enfeksiyondan sonra çocuklarda kanı, karaciğeri ve beyni etkileyebilen nadir ama ciddi bir hastalık olan Reye sendromuyla ilişkilendirilmiştir.

Tedavi edilmezse, Kawasaki hastalığı ortalama 12 gün sürer. Ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve uzun süre devam edebilir. Tedavi edilirse, çocuğunuz ilk gamma globülin tedavisinin hemen ardından iyileşmeye başlayabilir.

Eğer çocuğunuzda kalp problemleri olduğuna dair herhangi bir işaret varsa, doktor kalp sağlığını izlemek için hastalık başladıktan sonra çoğunlukla 6-8 haftalık düzenli aralıklarla takip testleri önerebilir. Eğer çocuğunuzda kalp problemleri devam ediyorsa, doktor sizi pediatrik kardiyologa sevkedebilir. Bazı durumlarda koroner atardamar anevrizması olan çocuklarda aşağıdakilerin yapılması gerekebilir:

 • Pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar. Aspirin, varfarin ve heparin gibi ilaçlar pıhtılaşmayı önler.
 • Koroner atardamar anjiyoplastisi.  Bu işlemde kanın kalbe akışına mani olacak şekilde daralan atardamarlar açılır.
 • Stent yerleştirilmesi. Bu işlemde tıkalı atardamarın açılması ve tekrar tıkanma riskinin azalması için atardamara bir cihaz yerleştirilir. Stent yerleştirilmesiyle beraber anjiyoplasti de yapılabilir.
 • Koroner atardamar bypass ameliyatı. Bu işlemde bacak, göğüs ya da koldan alınan bir kan damarı hastalıklı koroner atardamarın yerine kullanılarak kan için yeni bir yol oluşturulur. 

Prof. Dr. Tevfik GÜRMEN

Kalp kapakları çökelmişse ne yapılır ve nasıl önlem alınır riski nekadardır... devamı