Lupus Riskinizi Artıran Faktörler

Lupus (sistemik lupus eritematozis ya da SLE) meydana gelme ihtimali, aşağıdaki kişilerde daha yüksektir:

  • Kadınlar
  • Siyah ırktan kişiler
  • 15 ila 45 yaşlarındakiler
  • Ailede lupus geçmişi olanlar
  • İlaç sebepli sistemik lupusla ilişkili ilaçları kullananlar

Östrojen hormonunun kadınlardaki lupus riski ya da lupus alevlenmeleri üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmaların sonuçları karışıktır. Örneğin çoğu kadında, östrojen seviyelerinin yüksek olduğu gebelik esnasında belirtiler alevlenmez. Belirtilerin alevlendiği hamile kadın oranı çok azdır. Fakat kadınlarda lupus, çoğunlukla 15-45 yaşları arasındayken, yani östrojen seviyeleri yüksekken gelişir. Menopozdan sonra, yani östrojen seviyeleri düşükken çok az kadında lupus görülür.

Hormon replasman tedavisi (HRT) ve doğum kontrol hapları (oral gebelik önleyiciler), kadınlarda lupus riskini etkilemiyor görünüyor. Doğum kontrol hapları, aktif olmayan ya da kontrol altına alınmış orta derecede lupusu olan kadınlarda, belirti alevlenmeleri ihtimalini de artırmıyor görünüyor.

Bazı araştırmalar, sigara içmenin lupus gelişme riskini artırdığını ileri sürer.

 

Op. Dr. Korkut ARSLAN

İyi günler doktor bey ben ilk dusukten sonra bu testi yaptırdım sonuç ise soyle bana yorumlar misiniz Faktör II G20210A (mutasyon saptanmamistir ) Fak... devamı