Diğer Tedaviler

Lupusu (sistemik lupus eritematozis ya da SLE) olan bazı kişiler, alternatif veya komplementer tedaviler (özel diyetler, balık yağı veya kiropratik tedavi gibi) denese de, bunlar lupus tedavisi için kanıtlanmamış yöntemlerdir.

Gevşemeye odaklanan bazı tedaviler, uzun süreli (kronik) hastalığınızla baş etmenize yardımcı olabilir ve hayat kalitenizi önemli oranda yükseltebilir. Bu gevşeme terapileri şunlardır:

  • Masaj
  • Yoga
  • Güdümlü betimleme

Lupus için deneysel tedaviler

Şu anda araştırılmakta olan ilaçlar ve terapiler bağışıklık sitemini değiştirmeyi, bu şekilde hastalığın ilerleyişini önlemeyi amaçlar. Bu yeni tedaviler, kök hücre naklini ve biyolojik tedaviyi içerir.

Şiddetli lupus tedavisi için kök hücresi nakliyle ya da nakilsiz immün ablasyon üzerine hala çalışılıyor. İmmün ablasyon, hasar görmüş bağışıklık sistemini baskılamak için güçlü ilaçlar kullanır. İmmün ablasyonun ardından ya kemik iliğinin kendisini yenilemesine izin verilir ya da kök hücre transferi yoluyla kemik iliği kısmen kendisini yeniler. Nakil, hasarlı ya da yok olmuş kemik iliği hücrelerini sağlıklı hücreler ya da kök hücrelerle değiştirir. Kök hücreler, kemik iliğinde üretilen olgunlaşmamış hücrelerdir. Daha fazla kök hücresi üretmek için bölünebilir ya da olgunlaşıp kırmızı kan hücrelerine, beyaz kan hücrelerine ve trombositlere dönüşür. Bu yolla yapılacak lupus tedavileri için, daha fazla çalışma gereklidir.

Biyolojik tedavi, bütün bağışıklık sistemini baskılamak yerine, otoimmün süreçteki belirli adımları engeller. Araştırmacılar şimdilerde, antikorlar ve nükleotidler gibi otoimmün sürecin erken aşamalarını engelleyen birçok özellikli maddeyle deneyler yapıyorlar. Çalışmalarda son birkaç yıl içinde pek çok biyolojik ajan test edilmiştir. CTLA-4, anti-C5B ve CD154 bu maddelere örnektir. Araştırılan bir başka biyolojik ajan olan LJP-394’se lupus hastalığının aktivitesini azaltmada bazı faydalar göstermiştir. Rituksimab, lupusta rolü olabilen belli bağışık hücrelere yönlendirilen bir antikordur. Romatoidse, artritin tedavisi için onaylanmıştır. Rituksimabın lupus için kullanımı üzerine çalışmalar sürüyor. Rituksimab diğer bağışıklık baskılayıcı tedavilere yanıt vermeyen lupus alevlenmeleri için kullanılmaya başlamıştır. Bazı vakalarda rituksimab, solunum güçlüğü, kalp sorunları veya şiddetli enfeksiyon gibi ciddi yan etkilerle ilişkilidir. Bu nedenle rituksimabın kullanımının yakından takip edilmesi gerekir.

DHEA’ysa, “wild yam” bitkisinden üretilen bir androjenik besin takviyesidir. Uzmanlar, sadece farmakolojik olan (“doğal” olmayan) DHEA kullanımını önerir. Çalışma sonuçları karışık, ama DHEA’nın kortikosteroid ihtiyacını azaltabileceğini, kemik yoğunluğunu iyileştirebileceğini ve lupus olan kişilerde belirtileri azaltabileceğini göstermiştir. DHEA’nın en yaygın yan etkileri akne, kadınlarda yüzde tüylenme ve erkeklerde saç kaybıdır. Bu takviye hormonsal bir madde olduğu için, bunu kullanmadan önce doktorunuza danışın ve her 6 ayda bir kandaki DHEA seviyelerini kontrol ettirin.

Lupus tedavisi için, kandaki bazı kısımların ayrılması olan plazmaferez, sadece diğer tedavilerin etkin olmadığı şiddetli olgularda, nadiren kullanılır. Lupus için bir tedavi olarak plazmaferez üzerine çalışmalar devam ediyor; bazı çalışmalarda fayda görülürken bazılarında görülmemiştir.

Damar içi immünglobülinse (IVIG) kan trombositlerinin yıkımıyla ilişkili lupusun tedavisinde kullanılabilir.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Hocam 38 yasindayim sol gözümde göz tembelligi var sanirim yüzde 10 falan görüyor diger gözümde sorun yok tedavi imkani varmi acaba... devamı