Puerperal psikoz (doğum depresyonu) doğumun ardından birkaç hafta içerisinde (genellikle ilk 10 gün) aniden başlayan akut zihinsel bir rahatsızlıktır.

Doğumun ardından kadınlarda duygusal bozukluklar ve üzüntü yaygındır. Bu gibi düzensizlikler genellikle annelik hüznü, doğum sonrası (puerperal) depresyonu ve postnatal depresif bozukluk olmak üzere ayrılır. “Annelik hüznü” kadınların %50’sinde doğumun ardından 2-3 gün içerisinde görülen ve birkaç gün içerisinde kendiliğinden çözülen kısa hızlı duygu değişimi, alınganlık ve gözyaşı dolma ataklarını tanımlar.

Doğum sonrası depresyon her 500-1000 doğumdan birinde gözlemlenir. Vakaların %80’inin türü duygusaldır ve depresyon genellikle doğumun ardından ilk iki hafta içerisinde başlar. Duygusal depresyonun klasik özelliklerinin yanı sıra genellikle yönelim bozukluğu ve zihin bulanıklığı da rapor edilir. Ciddi şekilde depresyonda olan hastalar çocuklarının kusurlu, kötü veya başka bir şekilde etkilenmiş olabileceği gibi delüzyonel fikirlere sahip olabilir ve bu yanlış fikirler annenin çocuğunu öldürme veya intihar etme girişiminde bulunmasına neden olabilir. Hızlı tedaviye yanıt genellikle iyidir. Daha sonraki doğumların ardından depresyonun tekrar ortaya çıkma oranı %20-30’dur.     

Psikotik olmayan postnatal depresif bozukluklar  annelerin %10’unda, özellikle ilk 3 ayda, doğumun ardından ilk yılda ortaya çıkar. Risk faktörleri ilk hamilelik, partnerle kötü ilişki, hamilelikle ilgili duygu tezatlığı ve duygusal kişilik özelliklerdir. Doğumun ardından depresif hastalık klinik olarak diğer depresif hastalıklarla benzerdir; fakat çocukla duygusal bağ eksikliği yaygındır.

İLGİLİ MAKALE

Postpartum psikoz nedir?