Londra Imperial College’daki damar cerrahisi uzmanları, 64’üne 980 nm endovenöz lazer ablasyon (EVLA) ve 67’sine radyofrekans ablasyon (RFA) uygulanmak üzere 131 hastayı rastgele iki gruba ayırdı. Sonuçlar, normal faaliyetlerine daha çabuk geri dönmelerinin yanında, RFA grubunda daha düşük ağrı düzeyi ve ağrı kesici kullanımı olduğunu gösterdi.

Varis için giderek daha popüler olan iki tedaviyi karşılaştıran çalışma, radyofrekans ablasyon (RFA) uygulanan hastalarda endovenöz lazer ablasyonla (EVLA) tedavi edilenlere göre operasyon sonrası daha az ağrı olduğu sonucuna vardı.

Bütün işlemler iki teknikte de deneyimli üç cerrahtan biri tarafından Temmuz 2008 ve Temmuz 2009 tarihleri arasında genel anestezi altında yapıldı. 89 kadın ve 42 erkek hastadan daha sonra sıfırdan yüze kadar görsel bir analog skalaya göre, ağrı düzeylerinin kaydını tutan günlük kartları doldurmaları ve herhangi bir ağrı kesici kullanımını not etmeleri istendi.

Hasta yaş ortalaması 49’du ve iki grup arasında vücut kitle indeksi ve hastalığın oluşumu gibi diğer etmenlerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu.

Araştırmacılar diyor ki: “Minimal invaziv teknikler olan radyofrekans ve endovenöz ablasyonun gelişimi varis tedavisinde devrim yarattı. Geleneksel cerrahiye göre avantajları arasında daha az komplikasyon, operasyon sonrası düşük düzeyde ağrı ve daha hızlı iyileşme süreleri var.”

Çalışmanın temel bulguları şunlar:

  • Ameliyattan sonraki ilk üç gün boyunca ortalama ağrı şiddeti EVLA grubu için 100 üzerinden 36.8,  RFA grubu için 26.4 idi.
  • Ameliyattan sonraki ilk 10 gün boyunca ortalama ağrı şiddeti EVLA grubu için 100 üzerinden 34.3,  RFA grubu için 22.0 idi.
  • RFA ile tedavi edilen hastalar ilk üç gün boyunca ortalama 8.8 ve ilk on gün içinde 20.4 ağrı kesici tablet kullandı. Bu, sırasıyla 14.2 ve 35.9 tablet kullanan EVLA grubundan daha düşüktü.
  • RFA grubunun yüzde 60'ı, EVLA grubunun yüzde 50’si üç gün sonra normal aktivitelerine dönebildi, grupların sırasıyla yüzde 77 ve 74’üyse yedi gün içerisinde normal aktivitelerini sürdürebilir hale geldi.  İşlerine geri dönenlerin oranı iki gurupta da aynıydı.
  • Sadece iki büyük yan hastalık gözlemlendi. RFA grubunda bir hastada ameliyattan iki hafta sonra bir pulmoner emboli (akciğer embolisi), EVLA grubundaki bir hastada lenfatik kaçak (lenf sıvısı sızıntısı) görüldü.
  • En sık görülen küçük yan hastalıklar karıncalanma, batma veya uyuşma (yüzde 10), damar iltihabı (yüzde 6) ve deride leke oluşmasıydı (yüzde 6).
  • Ameliyattan altı hafta sonra iki grubun klinik iyileşme ve hayat kalitesinin iyileşmesi seviyeleri arasında çok küçük bir fark vardı.

Araştırmacılara göre, çalışmaya katılan hastalardan RFA tedavisi görenler EVLA tedavisi görenlere göre operasyon sonrasında daha az ağrı yaşadı.

EVLA için 980nm çıplak uçlu fiberin yerini alması beklenen yeni radyal fiberler ve daha uzun lazer dalga boyları geliştiriliyor. Araştırmacılar bunların kullanıldığı denemelerin sonuçlarını ilgiyle bekliyor.

Uzm. Dr. Vedat ERTUNÇ

Merhaba hocam.Hafif mitral yetmezliğinden dolayı yılda bir kez kontrole gitmekteyim (tedavi ilaç kullanımı yok) en son gittiğimde ekg de wolff parkins... devamı