Supracor yakın görüşün düzeltilmesini sağlayabilen basit bir işlemdir. Bu işlem esnasında gözün dış yüzeyine excimer laser uygulanılarak kornea nazikçe yeniden şekillendirilir. Presbiyopi cerrahisinde supracor diğer refraktif cerrahi işlemlere nazaran daha güvenlidir. Aynı zamanda, daha önce Lasik geçiren hastalar için de uygun bir tedavi yöntemidir.

Yakın görüş Supracor tedavisinin amacı; gazete, restaurant mönüsü, bilgisayar, kitap harfleri ya da cep telefonunda her gün karşılaştığınız yazıları gözlüksüz okuyabilmeniz için yakını görme gücünüzü iyileştirmektir. Supracor uzak görüşü bozmadan, hem uzak hem de yakın görmeyi düzelten güvenli bir yöntemdir.

Supracor, sadece Teknolas Excimer Laser 217 P ile uygulanabilen yeni bir korneal teknik. Presbiyopik algoritması sayesinde her iki göze birden yapılmaktadır. Hipermetrop, Emetrop ve Miyop gözlerin yanı sıra post-LASIK durumlarında (daha once lazer tedavisi görmüş hastalarda) da uygulanabilinir.

Tek seansta hem uzak hem yakın görme düzeltilir. Daha önce hiçbir şekilde başarılamayan ikili tedavi olduğunu belirten Yani hem uzağı hem de yakını bozuk olan hastaların uzak ve yakın numaraları aynı seansta supracor ile düzeltilebilmektedir. Uzağı hipermetrop olan hastaların uzak yakın ikili tedavilerini 1.5 yıldır yapılıyor fakat son 6 aydır uzakta miyopisi olan 40 yaş üstü hastalarda yakını bozmadan, uzak ve yakın aynı anda başarıyla tedavi edilebilmektedir.

Supracor için bazı uygunluk kriterleri vardır, bu kriterlerin muayene ve ölçümlerle tespit edildikten sonra tedavinin uygulanabildiğini ve lasik yöntemine uygun olan her göze Supracor da uygulanabilmektedir. Kısıtlamaların ise yine lasik adaylarındaki gibi kuru göz, katarakt, ince kornea, glokom, keratokonus gibi göz hastalıklarını içerir.

Femto Katarakt (Lazerle Bıçaksız Katarakt Ameliyatı)

2012 yılı başından beri uygulanmaya başlanan Femto katarakt ameliyatı, özellikle sert ve riskli kataraktlarda çok büyük avantaj yaratmaktadır. Bu ameliyatta göz içine giriş kesileri bıçak yerine lazerle yapılıyor ve göz merceğinin ön zarı lazer ile kesilerek (kapsüloreksis) göz içi lensi kayma ihtimali ortadan kalkıyor.

Katarakt oluşmuş göz merceği, lazer ile küçük parçalara ayrılıyor, böylece fako işlemi çok kısalıyor ve daha emniyetli bir hale geliyor. Ultrason kullanımının hemen hemen ortadan kalktığı bu işlemde daha hızlı iyileşme sağlandığını ve daha iyi görme kalitesi ortaya çıkmaktadır. Femtosaniye lazeri ile yapılan katarakt ameliyatlarında ameliyattan sonra kişinin hem uzağı hem de yakını gözlüksüz ve net görmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için kişide mevcut astigmat numaralarının da aynı ameliyatla sıfırlanması gerekmektedir. İşte bu femtosaniye lazerle etkili bir şekilde katarakt ameliyatı sırasında sağlanıyor. Böylece göz içine konan multifocal mercekten maksimum yarar sağlanabiliniyor.

Katarakt ameliyatları eskiden fako yöntemi ile başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Ancak; sert kataraktlarda, sadece bir gözü gören hastalarda, göz merceğinin bağı gevşek olan riskli hastalarda, korneası zayıf kritik vakalar gibi katarakt ameliyatının riskinin yüksek olduğu hastalarda femto katarakt büyük üstünlük sağlıyor. Ayrıca multifocal mercek (uzak-yakın) konan hastalarda merceğin zaman içinde küçük kaymaları dahi, görme kalitesini etkiliyor, femto katarakt ameliyatlarında mercek kayma riski ortadan kalkıyor, böylece görme kalitesi bozulmuyor.

Tedavide kullandığımız femto lazerde kesintisiz ultrason görüntüsü sağlandığından diğer femto lazerlerden daha iyi sonuç alınmaktadır.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Merhaba, Tek laser operasyonuyla miyop, astigmat ve yaşlılığa bağlı yakını görme kusuru düzeltilebilir mi?... devamı