Michigan Üniversitesi Mott Çocuk Hastanesinin pediatric endokrinoloji bölümünün yazdığı bir makalede çocuklukta başlayan obezitenin ciddi hasarlarının gelecekte su yüzüne çıkacağına ve muhtemelen genç yetişkinlerde Tip2 diyabet salgınına dönüşeceğine ve sonuç olarak da yaşam süresinin kısalacağına dair uyarılarda bulunuyorlar.
 
‘Çocukluk obezitesinin asıl etkileri ileride görülecek çünkü obezlerde Tip2 diyabetin gelişmesi 10 sene ya da daha fazla sürebilir,’ diyor araştırmacılar. ‘Bugünün obez çocukları genç birer yetişkin olduklarında Tip2 diyabet geliştirmeye çok müsait olacaklar.’
 
Kişi ne kadar uzun süre diyabetle yaşarsa hastalığın komplikasyonları o kadar kötü gelişir. Bu yüzden Tip2 diyabeti olan genç yetişkinlerin ileriki yaşlarda körlük, böbrek hastalıkları gibi komplikasyonlara maruz kalmaları ve daha yaşlı kesime kıyasla kalp hastalıklarına yakalanmaları daha muhtemeldir.
 
Ayrıca genç yaşta Tip2 diyabeti olan kadınların çocuklarında obezitenin ve Tip 2 diyabetin sebep olduğu kısır döngünün görülmesi ihtimali daha yüksektir.
 
‘Yeni araştırmalar, eskiden bu hastalık ellili, altmışlı yaşlarda ortaya çıkarken şimdilerde yirmilerindeki ve otuzlarındaki insanlarda Tip diyabetin olağanüstü arttığını gösteriyor,’ diyor araştırmacılar. ‘Bu çocukluğunda obez olan genç yetişkinlerde Tip2 diyabet salgını görüldüğünü vurgulayan ilk belirti olabilir.’

Video: Şeker Hastalığı İlaçları
 
Çocukluktaki obezitenin geç ortaya çıkan negatif etkilerini göz önüne alarak, uzmanlar ileride Tip2 diyabeti önlemek için çocuklukta görülen obeziteye karşı daha verimli yatırımlar yapılması gerektiğini vurguluyorlar.
 
‘Toplumumuz yetişkinlerde görülen Tip2 diyabet gibi kronik hastalıkların tedavisi ve kontrol altında tutulması için büyük yatırımlar yapıyor.  Ancak Tip2 diyabete sebep olan çocukluk obezitesini engellemek ve tedavi etmek için neredeyse hiç yatırım yapmıyor,’ diyor araştırmacılar.
 
‘Obeziteyi çocuklukta okullar, dernekler ve sağlık sistemi aracılığıyla önlemek ve tedavi etmek için önemli yatırımlar yapılmadığı takdirde çocuklukta görülen obezite genç yetişkinlerde görülen Tip2 diyabeti arttıracak ve sonuçta topluma ve sağlık sistemine daha büyük maliyetlere yol açacak.’
 
Araştırmacılar obezitenin gelecek nesilleri Tip2 diyabet açısından nasıl etkileyeceğine dair daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de belirtiyorlar.
 
Bu araştırmalar hastalığın gelecekte topluma ne gibi yüklere ve sakatlıklara yol açacağının tahmin edilmesine ve çocuklukta yapılan müdahalelerin Tip2 diyabet gelişiminin önlemesinde ne derece işe yaracağının görülmesine yardımcı olacak.’

Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ

Hocam bel fitigi var bende ayrıca algolajide tedavi oldum ama maalesef yeterli olmadı daha sonra ağrılar tekrar nüksetti birde aya üzerimde diyabetten... devamı