Hekimlerin bir araya geldiği 7 dernek, hastanede yatan hastalara gereklilik halinde antibiyotik tedavisi için reçetelendirilme sürecinde sıkıntı yaşandığını ileri sürerek, ''ulusal antibiyotik kısıtlama sürecinin'' sonlandırılmasıyla ilgili yol haritası belirlediklerini ve bu konuda rapor hazırlama kararı aldıklarını bildirdi.

Türk Cerrahi Derneği, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği tarafından yapılan çalışma sonrasında yayımlanan ortak yazılı açıklamada, yatan hastalar için kullanılacak antibiyotiklerin reçetelendirilmesinde sorunlar yaşandığı ileri sürüldü.

Türkiye'de 2003 yılında yayımlanan bütçe uygulama talimatı ile antibiyotik kullanımına önemli kısıtlamalar getirildiği anımsatılan açıklamada, Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan talimatın ana gerekçesinin, ''gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek ve tasarruf'' olduğu ifade edildi. Açıklamada, ''Hastanede yatan ve ağır enfeksiyon tablosu içinde olan hastalara verilecek antibiyotiklerin sadece enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı ile verilebilmesinin uzun süreden beri devam eden ve aslında hasta ve hekimleri çok mağdur eden bir uygulama'' olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Ağır durumdaki bir hasta ile karşı karşıya olan acil tıp hekimleri, cerrahlar, yoğun bakımcılar, dahiliye uzmanları (hematologlar, onkologlar), göğüs hastalıkları uzmanları gerektiğinde antibiyotik reçete edemiyor, antibiyotik tedavisine başlayamıyor.

Aradan geçen 8 yılı aşkın zamana karşın antibiyotik kullanımında bir tasarruf sağlanmadı ve maalesef gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilemedi.''

''Gecikme, ölüm riskini arttırıyor''

Toplantıda Türkiye'de ''ciddi enfeksiyonu olan ağır hastalarda antibiyotik kullanımı ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığı'' görüşünde birleşildiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''Sepsis diye tanımlanan en ağır enfeksiyon halinde olan bir hastada bir saatten fazla bir antibiyotik tedavisinde gecikme ölüm riskini arttırıyor. Ülkemizin önde gelen hastanelerinde böyle bir hastada antibiyotik başlama süresi 4 saatin üzerinde.

Özellikle büyük hastanelerde enfeksiyonu olan hastaların tümünün bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından detaylı olarak değerlendirilmesi pratik olarak mümkün değil. Hal böyle olunca bazı durumlarda doğru antibiyotik tedavisi başlanması, devam edilmesi veya gerektiğinde kesilmesi sürecinde aksaklıklar yaşanabiliyor.

Dernek yöneticileri ve üyeleri, konu ile ilgili detaylı bir rapor hazırlama kararı aldı ve dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen, sadece ülkemize özgü ulusal antibiyotik kısıtlama sürecinin sonlandırılması ile ilgili yol haritası belirledi. Bu derneklerin hazırlayacağı raporda, uluslararası örneklere yer verilecek, ulusal çaptaki kısıtlama sürecinin yarattığı sorunlar somut örneklerle aktarılacak. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşülecek. Ayrıca hastalarımızın ne gibi risklerle karşı karşıya olduğunu birebir aktarmak için basın bildirisi hazırlanacak ve tüm halkımız konu hakkında bilgilendirilecek.'' 

Op. Dr. Aytun AKTAN

Doğum yapali 8 hafta oldu,40 günden sonra adet oldum hala devam ediyor.Buarada enfeksiyon oldu,antibiyotik kullandim geçmedi sebebi nedir acaba?Enfeks... devamı