Nedir?

Kulakçıklarda veya kulakçıklar ile alt odacıklar (karıncıklar) arasındaki bağlantıda görülen atriyal çırpınım ve diğer hızlı kalp atışlarına “üst karıncık taşikardisi” denir.

Video: Kalp Kapakları
 
Atriyal çırpınım, herhangi bir yaş grubunda oluşmasına rağmen genç insanlar arasında yaygın değildir. Ancak bu durumun gelişmesi olasılığı, yaşlandıkça artar. 65 yaşından sonra insanların yüzde 3 ile yüzde 5’inin atriyal çırpınımı vardır. 80 yaşında veya daha yaşlı olanlarda ise bu oran yaklaşık olarak yüzde 9’dur.
 

Sebepleri

Atriyal Çırpınım’a Ne Sebep Olur?
 
Atriyal çırpınımda, kalbin yukarı odacıklarının (kulakçıklar) kasını koordine eden elektrik sinyalleri, tipik olarak kulakçıkların dakikada 300 atıştan daha hızlı atmasına neden olacak şekilde hızlı ve bozuk olur (Kalp dinlenme halindeyken normal atış oranı, dakikada yaklaşık 60 ile 80’dir). Bu durumda kulakçıklar, kötü şekilde kasılarak kanı alt odacıklara (karıncıklar) etkin şekilde iletemez hale gelebilirler. Sonuçta kanın vücuda akışı azalabilir. Atriyal çırpınım, ara sıra oluşabildiği gibi kalıcı bir durum da olabilir. 
 
Atriyal çırpınım ve atriyal çarpıntı düzgün şekilde tedavi edilirse, ender olarak yaşamı tehdit edici sorunlara sebep olur. 

Türleri

Atriyal Çırpınım Tipleri
 
•          Aralıklı Atriyal Çırpınım: Kendiliğinden sonlanan atriyal çırpınım tiplerine aralıklı atriyal çırpınım denir. Atriyal çırpınımın bu tipi genelde aniden gelişir ve belirtileri hafiften ciddiye doğru değişir. Düzensiz kalp ritminin kendiğiliğinden normale dönmesi, birkaç saniye, dakika, saat veya daha uzun sürebilir.
 
•          Sürekli Atriyal Çırpınım: Bu duruma sahip düzensiz kalp ritmi, tedavi edilmezse belirsiz süreliğine devam eder.
 
•          Kalıcı Atriyal Çırpınım: Bu durumda normal ritim, eski haline gelemez.

Riskleri

Kalbi etkileyen başka bir hastalığı olmayan daha genç insanlarda atriyal çırpınım ve çarpıntı genelde ciddi olarak görülmez. Ancak atriyal çırpınımı olan bazı insanlar, artan ölçüde felç, kalp yetmezliği veya kalp kası hastalığı riski altındadır.
 
Bazen atriyal çırpınım, kalp kasına hasar verebilir ve kalbe giden elektrik sinyallerinin normal akışını değiştirebilir. Bu durum, kalp kasının kasılması ve gevşemesinin kalıplarını değiştirerek elektriksel yeniden biçimleme denilen bir süreç yoluyla kendi kendini sürdürür.
 
Framingham Kalp Çalışmasına göre, atriyal çırpınım ve çarpıntısı, özellikle 65 yaş üstü, daha önce felç geçirmiş veya yüksek tansiyonu, şeker hastalığı, konjestif kalp yetmezliği olanlarda felç geçirme riskini 3 ile 5 kat arttırmaktadır. 
 
Artan Felç Geçirme Riski
 
Bir atriyal çırpınım ve atriyal çarpıntı sırasında kalp kası, normalde kanı kulakçıktan karıncığa geçiren kalp kapaklarını açmaya zorlamak için kasılır. Kapak, pasif olarak açılır ama bir miktar kan olması gerektiği gibi karıncığa giremeyebilir. Bunun yerine pıhtılar, durgun kanda oluşturacağı riski arttırak şekilde kulakçıkta birikir. 
 
Küçük kan pıhtıları bile, eğer kalpten çıkar ve genel dolaşıma girerlerse vücutta atardamarları tıkayarak ve yaşamsal organlara giden kan akışını kesintiye uğratarak sorunlara neden olabilir. Pıhtının, kanı beyne götüren atardamarlarda yerleşmesi sonucu ise felç oluşur.