Genel Olarak

Barbitürat Suiistimali

Barbitüratlar, genel olarak uyku veren ve anksiyeteyi azaltan etkilerini tanımlayan sedatif-hipnotikler olarak bilinen ilaç sınıfından bir grup ilaçtır.

Kullanım Tarihçesi

Kullanım ve Suistimalinin Tarihi

Barbitüratlar tıpta ilk defa 1900’lerin başında kullanıldı ve 1960 ve 1970’lerde anksiyete, uykusuzluk veya nöbet bozukluklarının tedavisi olarak popüler oldu. Tıp camiasında barbitüratların popülerliğiyle birlikte suiistimal edilmeleri de yaygınlaştı. Barbitüratlar anksiyeteyi azaltmak, inhibisyonları yok etmek ve yasadışı ilaçların istenmeyen etkilerini tedavi etmek için suiistimal edildi. Barbitüratlar aşırı derecede zararlı olabilir, çünkü doğru dozu öngörmek zordur. Çok az bir aşırı doz bile komaya veya ölüme neden olabilir. Barbitüratlar alışkanlık da yapar ve yaşamı tehdit eden yoksunluk sendromuna neden olabilir.

Barbitürat kullanımı ve suiistimali 1970’li yıllardan beri çarpıcı bir şekilde düştü, bunun başlıca sebebi benzodiazepinler denilen daha güvenli bir sedatif-hipnotikler grubunun kullanılmaya başlanmasıdır. Benzodiazepin kullanımı birkaç özel endikasyon dışında tıp mesleğinde yaygın olarak barbitüratların yerini almıştır. Doktorlar barbitüratları hastalarına daha az veriyorlar. Barbitüratların yasadışı kullanımı da belirgin ölçüde düştü, fakat gençler arasında barbitürat suiistimali 1990’lı yılların başlarıyla karşılaştırıldığında yükselişe geçmiş olabilir. Ama günümüzde barbitürat alışkanlığı nadirdir.

Çeşitleri

Barbitürat Çeşitleri

Farklı birçok barbitürat vardır. Aralarındaki başlıca fark etkilerinin ne kadar sürdüğüdür. Bazı uzun süreli ilaçların etkileri 2 güne kadar sürebilir. Diğerleri çok kısa sürelidir. Etkileri yalnız birkaç dakika sürer.

Barbitüratlar damara veya kaslara enjekte edilebilir, ama genellikle hap şeklinde alınır. Yaygın olarak suiistimal edilen barbitüratların sokak isimleri ilacın arzu edilen etkisini veya hapın renk ve işaretlerini tarif eder.