DEHB rahatsızlıklarının giderilmesinde uyarıcı ilaçların, başka bazı ilaçların ve davranış düzenleme terapisinin etkili ve güvenilir sonuçlar verdiği, çalışmalarla kanıtlanmıştır. Böylesi bileşik tedaviler, sadece hastalığın belirtilerini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda çocukların kurallara uyma, arkadaşları ve aileleri ile ilişkilerini düzenleme yeteneklerini geliştirici bir rol de oynarlar.

DEHB rahatsızlıkları olan ilköğretim çağındaki çocuklarda görülen belirtilerin azalmasında etkili olduğu kanıtlanmış, iki farklı tedavi stratejisi bulunmaktadır. Bu stratejilerden birincisi, yakın takip ilaç tedavisi programıdır. İkinci yöntem ise, davranış düzenleme terapisi ile ilaç kullanımının bileşiminden oluşan bir programdır. Kapsamlı bir araştırmada elde edilen sonuçlar, hastalık belirtileri taşıyan on çocuktan dokuzunun, bu iki tedavi yönteminden biri sayesinde büyük ölçüde düzelme kaydettiğini göstermiştir. 

Çalışmalar, çok yönlü tedavi yöntemlerinin, çocuklar ve ergenlerde DEHB tedavisi için en etkili yaklaşım biçimi olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, birbirlerine destek olan birden fazla yöntemin birlikte kullanılmasını içermektedir. DEHB tedavisinde kullanılan çok yönlü yaklaşımın bileşenleri şunlardır: 

·         Hem çocuğun hem de ebeveynlerin hastalık ve tedavi şekilleri hakkında eğitilmesi

·         DEHB ilaçları hakkında eğitim

·         Davranış düzenleme tedavisi

·         Öğretmenlerinin tedaviye katılımı

·         Okul psikolojik danışmanlarının tedaviye katılımı

Op. Dr. Sinan GÖKER

9 yaşinda çocuk -4 kadar enmis diopu hangi tedavini uygun gorursuz? femtosecond lazer yapila bilirmi... devamı