Azalan günışığına bağlı D vitamini eksikliği, depresyon ve Mevsime Bağlı Duygusal Rahatsızlıkla (SAD) ilişkilendirilir ama Warwick Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, kandaki D vitamini düzeyleri ve depresyon arasında açık bir bağlantı olmadığını gösteriyor.

Günışığına maruz kalmak derideki D vitaminini canlandırır ve kışın günışığı eksikliği, SAD’in olası nedenlerinden biri sayılır. Ne var ki Warwick Tıp Okulu araştırmacıları, kandaki düşük D vitamini düzeylerinin depresyonla bağlantılı olmayabileceğini keşfetti.

Duygusal Rahatsızlıklar Dergisinde yayımlanan bir çalışmada, ekip 3.000 katılımcı toplayıp kandaki D vitamini (25-hidroksivitamin D) düzeylerini ölçtü. Sonra katılımcılarla bir anket yürüterek depresyon belirtilerinin yaygınlığını değerlendirdi.

D vitamini eksikliği, kan serumundaki 25-hidroksivitamin D’nin (25-OH-D) 12ng/ml (nanogram/mililitre) veya daha az olmasıyla ortaya çıkar. Kan serumundaki normal 25-hidroksivitamin D yoğunluğu 25-50 ng/ml’dir.

Araştırmacıların bulgusuna göre, depresyon belirtileriyle kandaki D vitamini yoğunluğu arasında açık bir bağlantı yok.

Araştırmacılar, "Birkaç çalışma, kandaki 25-hidroksivitamin D düzeyleriyle genel nüfustaki depresyon arasında bağlantı keşfetti. D vitamini eksikliği osteoporoz, yaygın kanserler, otoimmun ve kalp damar rahatsızlıkları dahil, birçok kronik hastalıkla da bağlantılı görülüyor,” diyor.

Çalışma, Çin Bilimler Akademisinde (Çin) bulunan Beslenme Bilimleri Enstitüsünden araştırmacıların işbirliğiyle yürütüldü.

Ekip, Pekin ve Şanghay’dan 50-70 yaş arasındaki 3.262 sakini, Çin’in Yaşlı Nüfusunda Beslenme ve Sağlık (NHZOC) projesinin bir parçası olarak çalışmaya kattı.

Araştırmacılar çalışmanın, depresyon belirtilerini mevsimsel mi değil mi diye değerlendirmediğini söyleyerek daha çok çalışma yapılmasını önerdi.

 "D vitamini takviyesi hakkında önceki çalışmalar, karışık sonuçlar çıkardı. D vitamini mevsime bağlı duygusal bozuklukla ilgili mi diye daha çok çalışma yapılması gerekiyor ama çalışmamız, depresyon belirtileriyle mücadele etmek için daha fazla D vitamini almanın etkilerini gündeme taşıyor.”

Yrd Doç Dr SERDAR SARAÇ

hocam 9 ay önce anksiyete teşhisi konuldu.ilaç kullanmadım.vucudumun titrediğini hissediyordum zamanla telkinlerle anksiyetem azaldı ama bacaklarımda ... devamı