Kök Kanal tedavisi zarar görmüş veya ölmüş özü ortadan kaldıran bir prosedürdür. Kanal, rahatsızlığın nüksetmesini önlemek için yeniden şekillendirilir ve kauçuğumsu bir madde olan gütaperka ile doldurulur. Diş kalıcı olarak kapatılır.

Dişin dış tabakası olan minenin altında ve dentinin içindeki doku pulpa dokusu olarak adlandırılır. Dişin pulpası sinir lifleri içerirken ayrıca damarlar, atardamarlar, lenf damarları ve bağlayıcı dokulardan oluşur. Her diş siniri kendi köklerinin uçlarından başlar. Buradan, sinir kökün merkezine doğru küçük kök kanallarından dişin halkasına bağlanarak uzanır. Kök kanal tedavilerinin % 95'inden fazlası başarılıdır.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Mrb coats hastalığına bağlı görme kaybında kök hücre tedavisi uygulanabilir mi... devamı