Pinguekula

Pinguekula, kapak aralığına rastlayan bölgede çoğunlukla burun tarafında küçük sarı-beyaz renkte bir kabarıklık olarak görünür. Halk arasında yağ veya et toplanması olarak tabir edilir. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte mor ötesi ışınların neden olduğu düşünülmektedir. Yaygın görülen bu durum genellikle herhangi bir şikayet meydana getirmez. Bazen iltihaplanır, kanlanır, yanma, batma ve kaşıntı gibi şikayetler meydana getirir. Kabarıklık fazla olduğunda gözyaşı düzenini bozabilir.

Tedavisi ilaçlarla yapılır. Ancak ilaçlar pinguekulayı geçirmez. Meydana gelen iltihabı veya ona bağlı meydana gelen rahatsızlıkları giderir. Pinguekula ancak estetik zorunluluk olduğunda veya kontakt lens kullanımını zorlaştırdığında cerrahi olarak çıkarılır.

Pterjium

Pterjium, kapak aralığına rastlayan bölgede, çoğunlukla burun tarafında anormal dokunun kornea üzerine ilerlemesi ile meydana gelir. Erişkinlerde olur. Daha çok güneşe maruz kalanlarda, kırsal alanlarda, kuvvetli rüzgarlı, tozlu ve kuru bölgelerde yaşayanlarda görülür. Pterjium da pinguekula gibi şikayetler meydana getirir. Bazen astigmatizmaya yol açarak görmeyi de bozabilir. Görmeyi bozmayan küçük pterjiumlar sık sık şikayet meydana getirmiyorsa tedavi gerektirmez. Yapılacak ilaç tedavilerinden fayda sağlanamazsa pterjium dokusunun cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Cerrahi tedavide değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bu cerrahi basitçe pterjium dokusunun çıkarılması olabileceği gibi bir katarakt cerrahisinden daha uzun sürebilecek yöntemler de uygulanabilir. Değişik yöntemler uygulanarak nüks oranı azaltılmaya çalışılmaktadır. Zira pterjium eksizyonundan sonra %2-80 arasında nüksler bildirilmektedir.

Burada vurgulanması gereken iki husus vardır. Bunlardan ilki pinguekula veya pterjium katarakt değildir. Katarakt göz içindeki lensin kesifleşmesidir. İkincisi bazı göz tümörleri bu iki dejeneresans ile karışabilir. Böyle bir tereddüt olduğu takdirde dokunun cerrahi olarak çıkarılıp patolojik incelemeye gönderilmesi gerekir.

Konjunktiva Taşı

Kronik konjunktivitli yaşlı kimselerde, kapak konjonktivasında sert beyaz-sarı oluşumlar şeklindedirler. Hücre içi dejeneresans sonucu epitel ve keratin artıklarının doldurduğu epitel kistleridir. Bazı olgularda kireçleşirler. Yüzeylerini örten epitelin delinmesi sonucu yabancı cisim hissi ve batma olur. Batma yakınması olanlarda damla ile göz uyuşturulduktan sonra steril iğne ucuyla çıkartılırlar.

İLGİLİ MAKALE

Gözakı Kanaması