Doktorunuz genellikle tarif ettiğiniz belirtilere ve basit bir incelemeye dayanarak kulak enfeksiyonunu ve diğer sağlık durumlarını teşhis edebilir. Doktorunuz kulak, boğaz ve geniz yolunuzu ışıklı bir alet ile kontrol edebilir. Ayrıca, çocuğunuzun nefes alıp verişlerini stetoskop ile dinler.

Pnömatik otoskop

Pnömatik (basınçlı havalı) otoskop adı verilen bir alet genellikle kulak enfeksiyonu teşhisinde gerekli olan tek özel alettir. Bu alet doktorunuzun kulağınızı inceleyebilmesine ve kulak zarı arkasındaki sıvının miktarını değerlendirebilmesine yardımcı olur. Pnömatik otoskop ile doktorunuz kulak zarına karşı hafif hava üfler. Normal şartlarda bu üflenen hafif hava kulak zarını oynatır. Eğer orta kulak sıvı ile doluysa, kulak zarında çok hafif bir oynama olur veya hiç oynama olmayabilir.

Ek testler

Eğer teşhisle ilgili bir şüphe varsa, kulak enfeksiyonu daha önceki tedavilere cevap vermediyse veya devam eden bazı diğer sağlık sorunlarınız varsa, doktorunuz bazı diğer tanısal testler yapabilir.

  • Timpanometri. Bu test, kulağın hareketlerini test eder. Kulak kanalını tıkayan alet, kanala hava basıncı uygular ve bu sayede kulak zarının hareket etmesini sağlar. Bu alet kulak zarının ne kadar iyi hareket ettiğini belirler ve orta kulaktaki basıncı dolaylı yoldan ölçer.
  • Akustik reflektometri. Bu test, aletten emilen sesin kulak zarından ne kadar yasıtıldığını ölçerek orta kulaktaki sıvı miktarını dolaylı yoldan belirlemiş olur. Normal şartlarda kulak zarı sesin çoğunu emer. Buna karşın, orta kulaktaki sıvı ne kadar fazla basınç yaparsa, kulak zarı sesi o kadar fazla yansıtır. 
  • Timpanosentez. Doktorunuz nadir olarak ufak bir boru yardımı ile kulak zarını delerek orta kulaktaki sıvının kurutulmasını sağlayabilir. Bu prosedüre timpanosentez adı verilir. Enfeksiyon önceki tedavi yöntemlerine cevap vermediyse, orta kulaktaki sıvı içerisindeki enfeksiyonlu ajanları tespit etmek için yapılan testler faydalı olabilir. 
  • Diğer testler. Eğer çocuğunuzda kulak enfeksiyonları sürekliyse ve orta kulakta sıvı birikimi varsa, doktorunuz sizi, işitme ve konuşma becerileri, dil kavrayışı veya gelişimsel yeteneklerinin test edilmesi için bir işitme uzmanına (odyolojist), konuşma terapistine veya gelişim terapistine yönlendirebilir.

Teşhislerin anlamı

  • Akute otitis media. Kulak enfeksiyonu teşhisi genellikle akut otitis media'nın kısa versiyonudur. Eğer orta kulakta sıvı tespit edilirse, enfeksiyon belirtileri varsa ve belirtiler aniden ortaya çıkarsa, doktorunuz bu teşhisi koyabilir.
  • Sıvı birikimine neden olan otitis media. Doktorunuz orta kulakta sıvı tespit eder; fakat enfeksiyon belirtilerine rastlanmazsa, sıvı birikimine neden olan otitis media teşhisi koyar.
  • Kronik süpüratif otitis media. Doktorunuz, devamlı kulak enfeksiyonlarının kulak zarında yırtılmalara ve delinmelere yol açtığını gözlemlerse, kronik süpüratif otitis media teşhisi koyabilir. 

Op. Dr. Cenk EVREN

Hocam mrhblar. 10 yıl önce sol kulak zarım delikti ve ameliyat oldum çok ta iyi geldi ve bir kulağıma darbe sonrası zarda delik oldu ve şuan orta kula... devamı