Nedir?

Lateral beyin sapı sendromu, lateral medüller sendroma benzer bir lezyondur ama ponsta gerçekleştiği için ponsun kafatası sinir nükleuslarını ilgilendirir.

Sebepler     

Sebebi anterior inferior serebellar artere kan tedarikinin aksamasıdır.

Belirtiler

Aşağıdaki bölgelerde hasarlar belirtiler üretir:

Etkilenen yapı

Etki

Lateral omurilik-talamus yolu

Gövdede ve ekstremitelerde ağrının ve sıcaklığın kontralateral kaybı

Yüz nükleusu ve yüz siniri (CN.VII)

(1) Üst ve alt yüzün ipsilateral paralizi (alt motor nöron lezyon). (2) Göz yaşı salgısının ipsilateral kaybı ve azalan salya. (3) Dilin anterior üçte ikisinde tat almanın ipsilateral kaybı. (4) Kornea refleksi kaybı (efferent uzuv).

Spinal terigeminal nükleus ve yolu

Yüzde ağrı ve sıcaklık duyumunun ipsilateral kaybı (yüz hemianestezi)

Vestibüler nükleuslar ve intraaksiyal sinir lifleri

Göz titremesi, bulantı, kusma ve vertigo

Koklear nükleuslar ve intraksiyal sinir lifleri

İşitme kaybı- ipsilateral merkezi sağırlık

Orta ve inferior serebellar beyin sapı

İpsilateral uzuv ve yürüme ataksisi

Azalan sempatik yol

İpsilateral Horner sendromu (ptoz, miyoz ve anhidroz)

İLGİLİ MAKALE

Beyin sapı

Prof. Dr. Teksen ÇAMLIBEL

mrb bende turner sendromu var ileride çocuk sahibi olabilir miyim... devamı