Nöroplastisite bütün türlerde beyin ve sinir sisteminin çevreden gelen herhangi bir etki karşısında yapısal ve fonksiyonel olarak değişebilme kabiliyetini ifade eden spesifik olmayan bir sinir bilimi terimdir. Plastisite öğrenmenin de içinde bulunduğu hücresel değişimden yaralanmaya karşı tepki olarak kortikal haritanın yeniden düzenlenmesini de kapsayan geniş ölçeğe kadar farklı seviyelerde meydana gelir. Plastisitenin en çok bilinen şekilleri öğrenme, hafıza ve bir beyin hasarından sonraki iyileşmedir. 20. yüzyılın büyük bölümünde sinir bilimciler arasında çocukluktaki kritik bir dönemden sonra beynin artık değişmez olduğu yönünde bir fikir birliği vardı. Ama beynin birçok yönünün yetişkinlikte bile hala değişebilir olduğunu ortaya çıkaran bulgular bu inanca meydana okudu.

Çalışmalar, çevresel farklılıkların hipokampus ve beyincik gibi beynin diğer bölümlerindeki nöronlar arasındaki bağlantıları nörojenez yoluyla değişeme uğratarak davranış ve bilinci değiştirdiklerini belirledi.

On yıllar boyu süren araştırmalar, en düşük neokortikal işlem alanlarında önemli değişimlerin meydana geldiğini ve bu değişimlerin tecrübelere karşı tepki olarak ortaya çıkan nöron aktivitelerinin de şekliğini tamamen değiştirdiğini gösterdi. Nörolojik araştırmalar, tecrübelerin beynin hem yapısını (anatomisini), hem de fonksiyonel düzenini (fizyolojisini) yukarıdan aşağı değiştirebildiğini ortaya koydu. Sinir bilimciler artık gelişim döneminden sonra beynin değişmez olduğunu gösteren kritik dönemle ilgili çalışmalarla beynin nasıl değiştiğini ya da değişebilme kabiliyetine sahip olduğunu ortaya koyan son günlerdeki araştırmaları birbirleriyle bağdaştırmakla meşguller.