Okul korkusu, çocuğun bütün eğitim süreçlerinde görülebilir. Ancak anaokuluna, ilkokula başlayan ve böylece değişik bir sistemin içine girmiş olan çocuklarda daha sık rastlanır. Çünkü evden ve aileden ilk kez ayrılmış olurlar. Bu yaşlardaki korkunun temelinde esasen anneden ayrılmak ve okula duyulan güvensizlik vardır. Bu nedenle çocuğu okula götürmek, öğretmeniyle tanıştırmak, sırasını göstermek, çocuğun okula güven duymasına ve terk edilmeyeceğine inanmasına yardım eder. 

Okul korkusuna ortaokul hatta lise dönemlerinde bile rastlamak mümkündür. Ancak ergenlik dönemindeki bu korkunun niteliği farklıdır. Artık anneden ayrılmak gibi bir duygu barındırmaz. Bunun nedeni bazen okuldaki zorba bir çocuk, bazen arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulması ya da bazen öğretmenlerin tutumu olabilmektedir. Buradaki korkuya okul korkusu demek çok doğru olmayabilir. Çünkü ergenlerin korkusu okula ya da okulun hissettirdiklerine yönelik olmaz. Bunun nedeni okulda yaşadığı bir sıkıntıdır ve okul reddi gerçekten şimdi ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu çağdaki bir çocuğun artık anneden ayrılma, evde uzaklaşma, yabancılarla yan yana gelme sorunları kalmamıştır. Sosyal becerileri ise daha gelişkindir. 

Ortaokula giden bir çocuk okul reddi geliştirdiğinde, ebeveynleri derhal öğretmenleriyle ilişkiye geçmelidir. Ancak çocuk artık ergen olduğu için öncelikle onun fikrini almak, nedenlerini konuşmak çok önemlidir. Lise döneminde ise okul reddi bazen okuldan kaçmaya kadar varabilmektedir. Bu durumda okuldaki öğretmenler ve yetkililerle işbirliği içinde olmak gerekir.

Op. Dr. Sinan GÖKER

doktorum ben okulda tahtayı göremiyorum hemde en ön sırada oturmaktayım.Yazılar,çok küçük ve bulanık gözükmekte ;sizce hastalığım nedir?... devamı