Nedir

Nedir?

‘Polipoid kordit’ olarak da bilinen Reinke ödemi, yapay lamina propriya (veya Reinke tabakası) yüzeyinin tamamının şişmesidir ve bu, normal ses fonksiyonu oldukça önemli bir yapıdır. Özellikle sigara içenlerde görülür ve bazı doktorlar bunun, içe çekilen sigara dumanı ısısına ses tellerinin sürekli maruz kalmasından kaynaklanıyor olabileceğini düşünür.

Reinke ödemi başlı başına bir prekanseröz lezyon değildir; fakat ses tellerinin sigaranın zarar verici bir seviyesine maruz kaldığının belirtisidir. Ağzın, burnun ve boğazın tüm yüzeyi Reinke ödemi olan kişilerde hiçbir kanser veya prekanseröz lezyonun olmadığından emin olmak için dikkatle incelenmelidir.

Belirtiler

Belirtiler

Reinke ödemi, oldukça karakteristik, çatallı, taraklı bir sese neden olur. Bu durum, yapay lamina propriyanın şişerek bataklı hale gelmesi ve boyut olarak büyüdükçe daha az titreşim göstermesinden kaynaklanır. Ses düşük çatallı olduğu için Reinke ödemi kadınlarda daha az fark edilebilirdir; ama kalın sesi olan erkeklerde tuhaf görülür.

Bazen Reinke ödeminin şişmesi nefes almayı engelleyecek boyuta ulaşabilir. Aslında bu yalnızca ağır aktivitelerde meydana gelir; fakat sesi kalıcı olarak etkileyebilir ve uyku sırasında nefes alma bozukluğu olan uyku apnesine etki edebilir.

Görünüm

Görünüm

Reinke ödemi olan ses telleri boylu boyunca şişkin görünür. Görünüşü su balonlarına benzetilir. Reinke ödeminin şişkinliği eşitsiz olabilir ve eşit olmayan iki ses telini içerebilir. Şişliğin nefes almayla harekete geçmesi normaldir ve bazen şişliğin tam olarak varlığı derin bir nefes alımıyla görülür hale gelebilir.

Tedavi

Tedavi

Reinke ödeminin sigaradan kaynaklanan şiddetli bir zararın var olması anlamına geldiğinin anlaşılması çok önemlidir. Reinke ödemi tedavisinde ilk basamak sigarayı bırakmaktır.

Reinke ödeminin erken vakaları yalnızca sigaranın bırakılmasıyla son bulabilir. Daha ilerlemiş vakalar genellikle bu şekilde son bulmaz; fakat öyle de olsa, devam eden sigara kullanımının tedaviyi takiben hastalığın nüksetmesine yol açması olasıdır. Bu nedenle çoğu larengolog, Reinke ödemi ameliyatından önce hastalara sigarayı bırakmalarını önerir.

Eğer Reinke ödemi, sigaranın bırakılmasını takiben iyileşme göstermezse, mikrolaringoskopi ameliyatı başlıca tedavi seçeneğidir. Reinke ödeminin ameliyatının bazı zorlukları bulunur; çünkü yapay lamina propriyanın azaltılması gerekir; fakat bunun titreşimi ve ses tellerini korumak için aşırı derecede uygulanmaması gerekir. Aşırısı, düzeltilmesi zor olan yara ve ses kısıklığına yol açabilir. Daha fazla ameliyat yapılması gerektikçe daha fazla yara riski artar; bu nedenle tedaviden önce sigarayı bırakmak çok önemlidir. Ameliyat genellikle sesi önemli ölçüde düzeltir ve nefes alma zorluğunu giderir.

Op. Dr. Tolgay ŞATANA

merhaba hocam annem 1 ay önce sağ dizinin üzerine düşmüştü.Annemin yaşı 50 kilosu 98 . Yapılan Mr sonuçlarını sizinle paylaşmak ve sizin sonuçları yor... devamı