Atılması gereken ilk adım

Ruh sağlığıyla ilgili bir bozukluk olması durumunda, tedavi için atılması gereken ilk adım durumun kabullenilmesidir. İkinci doğru adım ise, konusunda uzman kişilerden bu konuyla ilgili yardım almak olacaktır. Bu iki adımın atılması aslında tüm tedavi ve iyileşme sürecinin en zor gerçekleştirilen parçası olabilir. Doğru teşhisin konulması ve uygun tedavinin uygulanmasıyla eski sağlıklı durumunuza geri dönebilmeniz için, yalnızca yetkili bir sağlık kuruluşundan yardım istemeniz yeterli olabilir.

Ruh sağlığı problemlerinin erken tanımlanması, hastalığın tedavisi konusunda büyük avantaj sağlar. Erken teşhis ayrıca hastalığın tekrar etme riskini de azaltır.

Ruh sağlığı rahatsızlıkları konusunda nereye başvurulmalı?

Ruh sağlığı hakkında tıbbi destek almaya karar verdiğiniz zaman, öncelikle bir doktorla görüşebilirsiniz. Doktorunuz size ilaç verebilir veya rahatsızlıklarınızın başka bir hastalıktan kaynaklanan belirtiler olup olmadığı konusunda değerlendirmeler yapabilir. Eğer doktorunuz kişisel durumunuzun başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığına karar verirse, muhtemelen sizi özel ruhsal durumların tedavisi hakkında eğitim görmüş bir başka uzmana yönlendirecektir.

Ruh sağlığı problemlerini kim tedavi eder?

Birçok farklı ortamda ve farklı niteliklerdeki sağlık görevlileri, ruhsal bozuklukların varlığını tanımlamak konusunda eğitilmişlerdir. Ruh sağlığı durumları üzerine eğitim almış sağlık görevlileri genel olarak şu gruplardan oluşur:

  • Doktorlar: Doktorlar genel olarak, öncelikle fiziksel sağlık durumunun iyileştirilmesi konusunda eğitim almışlardır. Fakat bazı doktorlar zihinsel ya da ruhsal sorunların tedavisi konusunda da eğitim alırlar. Doktorlar ruhsal rahatsızlık belirtileri fazla olan hastalar için özel bakım önereceklerdir.
  • Asistanlar:  Asistanların hastalarda gözlenebilecek ruhsal hastalık belirtilerini tanımlamak ve bir hekimin gözetimi altında zihinsel veya ruhsal bozuklukların tedavisini sağlamak konusunda aldıkları bazı eğitimler bulunmaktadır.
  • Hemşireler:  Hemşirelik eğitimleri, zihinsel veya ruhsal problemlerin tedavisi hakkında bazı eğitimler içermektedir. Kırsal bölgelerde yaşayan birçok hasta, öncelikle asistan veya hemşirelerle görüşmekte, ancak yeterli tıbbi desteğin sağlanamadığı durumlarda, alanında uzman bir doktora başvurmaktadırlar.
  • Psikiyatrist: Bu kategoride yer alan doktorlar, ruhsal hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış, ilaç tavsiye yetkisi bulunan doktorlardır. Psikiyatristlerin tedavinin bir parçası olarak reçeteli ilaç yazması söz konusu olabileceği gibi, "konuşarak"  tedavi uygulamaları da mümkündür.
  • Psikolog: Bu kategorideki uzman doktorlar psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve psikolojik testler konusunda eğitim görmüşlerdir. Psikologların ruhsal hastalıkların tedavisi için ilaç tavsiye etme yetkileri bulunmamaktadır.
  • Sosyal hizmet uzmanı: Sosyal hizmet uzmanları çoğu zaman maddi gelir seviyesi düşük olan insanların ruh sağlığı problemleri konusunda çalışmalar gerçekleştiren uzmanlarıdır. Sosyal hizmet uzmanları, ruh hastalıklarını tanımlamak konusunda eğitim almışlardır.
  • Psikiyatrik uzman hemşireler: Bu tip sağlık çalışanları psikiyatrik hemşirelik eğitimi alarak, zihinsel veya ruhsal hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmış hemşirelerden oluşmaktadır.

Op. Dr. Gökçer UZER

Hastalıkla ilgili bilgi almak istiyorum size nasıl ulaşabilirim... devamı