4 Ocak 2012’de çıkan bir kanun hükmünde kararname ile 11 Nisan 1928 tarihli ve Tababet ve Şuabatı San''atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda yapılan değişiklikle Türkiye’de yabancı doktor ve hemşirelerin çalışmasına izin verildi. Peki Türkiye’deki doktor ihtiyacı ne seviyede? Bu adımın artı ve eksileri ne olabilir? Türkiye’deki rakamlar ülkede doktor açığı olduğunu gösteriyor. Avrupa ülkelerinde ortalama olarak yüz bin kişiye 330 kadar doktor düşerken ülkemizde bu rakam 149. Sıralamada ise 53 Avrupa ülkesi arasında 52. sıradayız. Bu da ülkenin mevcut doktor sayısı kadar daha doktora ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hekim sayısında yetersizliğin yanısıra hekim dağılımı da sözleşmeli hekim ve mecburi hizmet uygulamalarına rağmen özellikle ülkenin doğusunda dengeli değil. Bu rakamlara bakıldığında ülkenin hekim ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Bugün pek çok zengin ülke dışarıdan doktor getirtmekte. Amerika’daki doktorların yaklaşık 4’te 1’ini eğitimini ABD dışında tamamlamışlar oluşturuyor. Doktor açığının yanısıra Türk sağlık sektörünün dünyaya daha fazla açılabilmesi için sağlık alanında yatırım yapanların talebi de bu yönde. Zaten Sağlık Bakanı da düzenlemenin esas olarak özel sektöre yönelik olduğunu ve kamu hastanelerinde yabancı hekim çalıştırılmasının düşünülmediğini belirtti. Bu yeni kararnameden faydalanacak başka bir grup da Türkiye’de tıp eğitimi gören yabancı öğrenciler. Ancak yabancı hekim konusunda endişeli olanlar da var. Türkiye’ye gelecek doktorların bilimsel olarak yeterliliğinin uygun bir şekilde denetlenememesi halinde kalitesiz doktorların ülkeye gelebileceği söyleniyor. Bakanlık gelecek doktorların diploması için YÖK denkliği isteneceğini söyledi. Ayrıca dil sorunu konusunun da tam olarak nasıl çözüleceği belli değil. Bu konudaki önerilerden biri de gelen doktorların bilim ve Türkçe sınavlarından geçirilmeleri.

Op. Dr. Sinan GÖKER

ameliyatsız şaşılık tadavisi ülkemizde neden uygulanmıyor... devamı