Presbiyopi, yaşa bağlı yakın görme sorunudur. Bu rahatsızlık 40 yaş sonrası ve mutlaka herkeste ortaya çıkar. Sadece ortaya çıkış yaşı fark edebilir. Yani bazı insanlarda 40 yaşında, bazılarında 45 yaşında, bazılarında ise 50 yaşında çıkabilir ama mutlaka çıkacaktır.
Uzakta miyop sorunu olan kişilerde, numarasına bağlı olarak çıkmama ihtimali de vardır. Çünkü miyoplar gözlüksüz yakını görebilirler. Ama kişi miyop değilse, uzak sıfırsa ya da uzakta hipermetrop gibi bir göz bozukluğu varsa, 40 yaşından sonra mutlaka presbiyopi ortaya çıkacaktır.
Yakın görme sorunu anatomiktir
Gözünde miyop sorunu olan kişilerde de 40 yaşından sonra yakın görme sorunu ortaya çıkar. Bu kişiler aslında gözlük ya da kontak lens kullanmadıkları takdirde yakını okuyabilmektedirler. Fakat gözlükle ya da kontak lensle yakını göremedikleri için, lensin üzerine okuma gözlüğü kullanmaları gerekir. 
Bu yakın görme sorunu tamamen anatomik bir durumdur. Göz merceğinin 40 yaşından sonra büyümesiyle ilgilidir. Yaş ilerledikçe, 60 yaşına kadar yakın görme sorunu da ilerler. Her sene ilerleyen yakın görme sorunu, 60 yaşında durur ve artık ilerleme olmaz. Dolayısıyla uzak numaradan farkı, 40 yaş sonrası ilerleyen bir numara olmasıdır.
En önemli sorun yakını okuyamama
Bu durum kişilerde önemli rahatsızlıklar ortaya çıkarır. Fakat bunlardan en önemlisi yakını okuyamamadır. Ancak okuma dışında da, 30-40 santimetre mesafede yapılan her işlemde de sorun yaratır. Yani kişi saatini, cep telefonunu, arabanın göstergelerini, bilgisayarı göremez. Kadınlar aynada yüzüne makyaj yapamaz. Keza erkekler tıraş olurken yüzlerini göremezler. Kısaca, herkesin günlük yaşamına göre çok değişik rahatsızlıklar yaratır.
Özellikle 40 yaş sonrası aktif olarak çalışan insanları çok rahatsız eden bir sorundur. Bu nedenle çok uzun yıllardır yakın görmenin tedavisi üzerinde çalışılmaktaydı.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Her iki gözümde -3.75 miyop olup 41 yaşındayım, yakın konusunda çok önemli problemim yok ancak miyop tedavisi sonrası yakın görme sorunu çıkıyor diyor... devamı