Presbiyopi denilen yaşa bağlı yakın görme sorunu, genellikle hipermetrop denilen göz bozukluğu ile karıştırılır. Oysa hipermetrop denilen göz bozukluğu aynen miyop ve astigmat gibi bir tür göz bozukluğudur ve doğuştan gelir.
Miyoptan farkı, kişi gençken göz kasları güçlüyken, kişinin hipermetrobu gizleyebilmesidir. Dolayısıyla gençken ortaya çıkmayan bir hipermetrop numarası, yaş ilerledikçe ve kas gücü azaldıkça ortaya çıkmaya başlar.
Hipermetroplar uzağı ve yakını göremez
Aslında gözünde hipermetrop sorunu olan kişiler hem uzağı hem de yakını göremezler. Ayrıca bu 40 yaş öncesi görülen bir sorundur. Yani yakın görme sorunu denilen göz bozukluğu 40 yaş sonrası görülürken, hipermetrop rahatsızlığı çok genç yaşlarda, hatta ilkokul çağında da görülebilir. Çünkü doğuştan olan bir bozukluktur.
Hipermetrobu olan kişilerde, bunu gidermek için hipermetrop cam kullanılır. Yaşa bağlı yakın görme, okuma sorununu düzeltmek için de yine hipermetrop cam kullanıldığı için, bu ikisi birbirine karıştırılmaktadır.
Aslında gözünde uzak hipermetrobu olan kişilerde de, 40 yaşından sonra bunların üzerine bir de yakın görme sorunu eklenir. Yani uzakta hipermetrobu olanların da presbiyopi sorunu ortaya çıkar. Sonuç itibariyle 40 yaş sonrası uzakta hipermetrop numarası 2 iken, yakında 4 olur. Böylece kişiye bir uzak bir de yakın olmak üzere iki gözlük gerekir.
Yarım gözlük
Oysa uzağı sıfır olan, gözlüksüz çok net olarak görebilen bir insan, 40 yaşından sonra yakını görmemeye başlayınca, uzak için gözlük ihtiyacı duymaz. Sadece okurken kullanabileceği bir okuma gözlüğüne ihtiyaç duyar.
Bu gözlükler de genellikle yarım olur. Bunun nedeni, yakın okuma gözlüğüyle uzağa bakıldığı zaman, uzağın bulanık görülmesidir. Dolayısıyla kişi yarım gözlükle okurken, başını kaldırıp uzağa baktığında net görür. Yarım gözlük, bunun için bulunmuş pratik bir çözümdür. Yarım okuma gözlükleri ileri yaşlarla ilişkilendirilmiş olduğu için, insanlar tarafından genellikle sevilmez.
Dolayısıyla yarım gözlükleri takmak demek, bu insanlar için yaşlanmak demektir. Çoğu insan tedaviye yarım gözlüklerden kurtulmak için başvurmaktadır.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Presbiyopi ameliyatı olmak istiyorum Konya'dan gelececeğim ücretini öğrenmek istiyorum... devamı