Resmi Gazete'de yayımlanan özel sağlık kuruluşlarına ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, acile başvuran hastadan ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde sağlık kuruluşunun mesul müdürü uyarılacak. Aynı yıl içinde ilave ücret alındığının üçüncü ve daha fazla tespiti halinde kapatma cezaları uygulanacak.

Tıp merkezleri, Bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık personeli çalıştırabilecek.

Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların oluşturdukları birliklerin personeli için kurulan sandıklara ait sağlık birimlerinin faaliyeti on sekiz ay içinde sona erecek.

Özel Hastaneler Yönetmeliği değişti

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, acil servise başvuran hastalara, yoğun bakım hizmeti dahil gerekli ilk müdahalenin yapılması, gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanmasından özel hastane sorumlu olacak. Aynı yılda 3 kez ve daha fazla acile başvuran bir hastadan ilave ücret talebi tespit edilirse hastanenin ruhsatı geri alınabilecek.

Klinisyen uzman sayısı dördün altına düşen hastanelerin faaliyeti iki yıla kadar askıya alınacak. Bu süre sonunda uzman hekim eksikliğini gideremeyen özel hastanenin ruhsatı iptal edilecek.

Özel hastaneler de yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilecek.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Merhaba Sinan Bey 1994 Doğumluyum Gözümde Astigmat Var Lazer Tedavisi Olmak İstiyorum Muayene Ücretiniz & Lazer Tedavi Ücretiniz Ne Kadar slymn.... devamı