Nedir

Akciğerde ortaya çıkan nodüllerin kanser olup olmadığını ortaya koymak, takip ve tedavisini gerçekleştirmek son derece komplike bir süreçtir. Konu hakkında uzman görüşü alınmadan yapılacak gereksiz bir ameliyat veya kanser olasılığı yüksek olan bir nodülü sadece takibe almak zararlı sonuçlar doğurabilir.

Akciğerde Soliter (Tek) Nodül Nedir?

-Akciğerde yerleşen,

-Çapı 4cm’den büyük olmayan,

-Vücutta başka bir kanser olmayan,

-Nefes borusunda tıkanıklık oluşturmamış,

-Göğüs duvarına (kaburgalar ve adaleler) yayılmamış olan

-Bir adetten çok olmayan akciğer lezyonlarıdır.

Kısaca SPN (Soliter Pulmoner Nodül) olarak adlandırılan akciğer nodülü aşağıdaki durumlar dikkate alınarak değerlendirilir:

-hastanın yaşı,

-sigara içme öyküsü,

-daha önce geçirdiği hastalıklar,

-nodülün radyolojik görünümü,

-iğne biyopsisi sonucu,

-PET-CT bulguları

Akciğerdeki tek nodüllerin büyük kısmı (%80) basit sebeplere dayanırken bir kısmı da kanser olabilir. Bu durum araştırmalarla ve bazı durumlarda hastanın üçer ay ara ile çekilen tomografileri ile yapılan takipleriyle ortaya çıkartılır ve buna göre tedavi edilir.

Tedavisi

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İyi huylu olduğu kesin olarak tespit edilen nodüller için bir tedavi gerekli olmayabileceği gibi, bazı durumlarda ilaç tedavileri ile nodülün ortadan kaldırılması da gerekebilir.

Şüpheli durumlarda nodüller üçer ay ara ile çekilen tomografilerle takip edilir.

Kötü huylu olan veya yüksek şüpheli olan nodüllerde ise cerrahi yöntem ile çıkartılması ve patoloji incelemesine göre uygun tedavinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Neden Ameliyat Olmam Gerekiyor?

Akciğer nodüllerinde ameliyat olmak ya ileri derecede şüpheli durumlarda teşhisin kesinleştirilmesi ya da kanser olduğu kesin olarak belirlenmiş olan lezyonun tedavisi için gerekli olur.

Akciğer kanseri olan bir nodülü basit bir nodül olarak değerlendirip gerekli cerrahi girişim uygulanmadığında bu kanser hızla büyüyerek vücudun diğer bölgelerine yayılarak hastanın yaşamının sonlanmasına sebep olabilir. Bu nedenle, kanser özelliği taşıdığı kesin olarak anlaşılan ya da kanser olma olasılığı yüksek görülen nodüllerde ameliyat ile bu nodülün alınması kanserin büyümesi ve yayılmasını önleyerek hastanın ömrünü uzatacaktır.

Uluslararası Kaynaklar Ne Öneriyor?

Akciğerde tek nodülü olan hastalara nasıl yaklaşılması gerektiği Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği (ACCP) tarafından bir rehberde belirtilmiştir.

Ameliyatı

Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Açık Ameliyat: Nodülün olduğu taraftaki göğüs kafesi genellikle 5 ve 6. kaburgalar arasından açılır. Nodül çıkartılır ve operasyon sırasında patoloji incelemesine gönderilir. Patoloji incelemesinde kanser olduğu anlaşılırsa hastalığın olduğu lob tamamen çıkartılır (lobektomi). Eğer kanser değil ise sadece nodülün çıkartılması yeterli olur.

Kapalı – Endoskopik Yöntem: Bir veya 2 tane 2-3 cm kesi yapılarak kaburgalar arasından göğüs boşluğuna ilerletilen bir kamera ve cerrahi aletler ile açık yöntemdeki işlemler gerçekleştirilir. Bu yöntemde kaburgalar arası açılmadığından ameliyat sonrası hastanın ağrıları çok daha az ve normal hayat dönüşü çok daha hızlı olur. Burada da alınan nodül patoloji incelemesine gönderilir ve sonucun kanser olması durumunda lobektomi yapılır. Kanser değilse lobektomiye gerek kalmaz.

Unutulmamalıdır ki, akciğerde görülen her kitle akciğer kanseri değildir ve hemen ameliyat kararı verilmemelidir. Aşağıda tomografileri görülen 64 yaşındaki bayan hastamızda sağ akciğer üst alanda kitle mevcuttur ve hastaya ameliyat önerilmiştir. Ancak hem bu hastamızın özgeçmişi hem de film ve diğer tetkiklerinin ayrıntılı incelemesi ile tarafımızdan bu lezyonun bir kanser olmayacağı öngörülerek ilaç tedavisi uygulanmış ve 3 ay sonra çekilen yeni tomografide kitlenin tamamen kaybolduğu görülmüş ve gereksiz bir cerrahi işlem önlenmiştir.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

Riskler hastanın yaşı, beraberinde kalp, böbrekler, karaciğer hastalıkları, diyabet ve benzeri hastalıkların bulunup bulunmaması gibi durumlarla ilgili olarak kanama, akciğerlerden uzun süre hava kaçağı olması, uzun süre hastanede yatışının gerekli olması gibi durumlar olabilir. Bu durumların ortaya çıkabileceği önceden belirlenerek riskler en aza indirilir. Bu risklerin gelişme olasılığı %5-8 arasında değişir.

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?

Ortalama olarak, açık ameliyatlardan sonra hastalarımızın %90''ı 3-5 gün, kapalı ameliyatlardan sonra ise 2-3 gün içerisinde taburcu edilmektedir. Hastane yatış süresinin 7 günü geçmesi son derece nadirdir.

Uzm. Dr. Faruk BERBER

merhaba hocam ben geçen sene crp yüksekliğinin araştırılması sırasında BT ÇEKİLDİ VE BT SONUCUM TORAKS BT İNCELEMESİNDE: Toraks duvarını oluşturan ke... devamı