Zihnimizde kaydedilen bilgileri saklama ve geri çağırma gücüne hafıza denir. Geçmişle bağ kurmamızı sağlayan hafıza çeşitli hastalıklar veya travmalar sonucunda zarar görebilir. Bunların sonucunda hasta farkında bile olmadan ani amnezi yani hafıza kaybı oluşabilir. Halk arasında amnezi ve unutkanlık karıştırılmaktadır ancak amnezide unutkanlıktan farklı olarak zihinsel yetilerde bozulmalar, psikolojik etkiler, davranış bozuklukları, halüsinasyon gibi rahatsızlıklar gözlemlenmektedir.
Amnezi Çeşitleri
Travmatik Amnezi: Kafatasına alınan darbelerle meydana gelen travmatik amnezi genelde geçici hafıza kaybına neden olur. Ancak yaralanmanın şiddeti önemlidir, yaralanmaya bağlı olarak amnezinin süresi değişebilir.  
Anterograd Amnezi: Yeni olayların veya bilgilerin uzun süreli hafızaya aktarılamamasına anterograd amnezi denir. Bunun aksine amnezi başladıktan önceki dönemi hatırlamamaya da retrograd amnezi adı verilir.  Beynin deklaratif bellek ile ilişkili kısımlarının zarar görmesi sonucunda ortaya çıkar.
Disosiyatif Amnezi: Psikolojik veya duygusal travmalar sonucunda oluşan hafıza kayıplarıdır. Stres ve gerginlik yaratan olayların hafızada kaybolmasına disosiyatif amnezi adı verilir.
Korsakov Sendromu: Aşırı miktarda alkol tüketimiyle ortaya çıkan B1 vitamini eksikliği beyinde hasara yol açar bu da amneziyi tetikler. 
Laküner Amnezi: Spesifik bir olay hakkında oluşan hafıza kaybına laküner amnezi adı verilir.
Disosyatif Füg: Psikolojik travmalar sonucunda oluşan geçici hafıza kaybına disosyatif füg adı verilir. 
İnfantil Amnezi: Çocukluk dönemindeki hatıraların hatırlanmamasına infantil amnezi denir.
Global Amnezi: Travmatik bir olay sonucunda tam hafıza kaybıdır.
Posthipnotik Amnezi: Hipnoz sırasında olayların unutularak tekrar hatırlanmasının mümkün olmamasına posthipnotik amnezi adı verilir.
Psikojenik Amnezi: Amnezi nedeni olarak psikolojik etmenler gösterilmektedir. 
Kaynak Amnezisi: Bir hatıranın kendini değil de kaynağını bilinmemesine kaynak amnezisi denir.

Op. Dr. Sinan GÖKER

merhaba sinan bey annem de göz tansiyonu var göz damarlarında bundan dolayı tahribat oluşmuş ancak retina sağlammış gözlük kullanıyor durumu lazer ted... devamı