Hava embolisi ve basınç travmaları gibi dalmayla ilgili en ciddi komplikasyonlar bir basınç odasında yeniden basınca maruz bırakılmayı gerektirir. Bu basınç odaları bağımsız da olabilir, bir hastanenin bünyesinde de olabilir. Odanın kendisi genelde gözetleme camlarıyla kalın metal plakalardan yapılır. Dışarıda birçok boru ve kapakçık vardır. Oda genelde bir kişiden daha fazlasını alacak kadar geniştir. Sağlık personeli hastayla birlikte odaya girebilir veya dışarıda kalıp hastayı camdan izleyebilir, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak dahili telefon sistemiyle haberleşebilir. Kişi odanın içindeyken, basınç değiştikçe gürültülü sesler duyabilir veya üşüyebilir. Dalmaya benzer olarak kişinin basınç alırken kulaklarını açmak için valsalva manevrası yapması gerekir. Hasta yakından takip edilir ve odadayken hastaya belli birtakım talimatlar verilir. Diğer tür yaralanmalar hastanede veya doktor muayenesinde tedavi edilebilir. Bütün sorunlar geçene kadar dalmıştan kaçınılmalıdır.

  • Hastanın basınç tedavisi için başka bir yere taşınması gerekebilir. Daha fazla basınç değişikliği oluşmasını en aza indirmek için, bir hava aracında düşük irtifada uçulması gerekebilir.
  • "Tedavi tabloları" tedavinin uzunluğunu ve tedavi aşamalarını belirleyecektir. Bu tablolar derinliği, dalma zamanını, basınç düşmesinin durduğu zamanı ve daha önce yapılan dalışları hesaba katar.
  • Basınç odası, dokuların içindeki hava baloncuklarını daha da azaltmak için ve hasardan kaçınacak şekilde geçmesi için hava basıncını artıracaktır.

Pulmoner barotravma, akciğer çökmesiyle (pnömotoraks) sonuçlanabilir. Eğer bu durum oluşursa doktor ilk olarak akciğerin ne kadarının çöktüğünü tespit etmelidir. Eğer çökme göreceli olarak azsa hasta takviye oksijen alarak ve yakın takiple tedavi edilebilir. Daha büyük çökmeler havanın vücuttan geri çekilmesini gerektirir.

  • Akciğer boşluğundaki hava miktarına bağlı olarak doktor boşluktan havayı çekmek için bir iğne veya boş hazneli bir boru kullanabilir.
  • İğneyle küçük miktarlarda hava çekilir, sonra hasta en azından altı saat gözlem altına alınır.
  • Büyük çökmeler, göğüs duvarına bir sonda yerleştirilmesini veya göğüs borusunun hasar gören akciğer iyileşene kadar birkaç gün yerinde kalmasını gerektirir.
  • Doktorlar, küçük bir cerrahi işlemle bu boruyu dış deriden göğüs boşluğuna geçirmelidir. Lokal anesteziler bu işlemle bağlantılı olan ağrıyı azaltır ve genel olarak giderir.
  • Boru, havanın olmaması gereken boşluktan çıkışını teşvik etmek için bir flater kapakçığa veya emme kateterine bağlanır.

Op. Dr. İsmet ALPAYDIN

İsmet bey merhaba kepçe kulak ameliyatı olmayı düşünüyorum kabin memuruyum 2 haftalık süre iyileşmem ve işe dönmem için yeterli olur mu basınç iyileşm... devamı