Ellerde uyuşma çok sık yaşanan bir durumdur. Bu uyuşmalar kalıcı, sürekli olabileceği gibi, gelip geçici bir özellik de gösterebilir.
Eller çok fazla iş gören, çok hassas, çok fazla sinirin yoğun olarak bulunduğu bir organdır. Ellere gelen sinirler, bilekteki kemiklerin içinden geçerek dağılırlar. Bileğe gelmeden önce dirsekten, ondan önce boyun ve koltuk altından geçerler. Yani çevresel sinirler ellerin uyuşmasında çok etkilidir. Bilek ya da dirsek hafif bir baskı altına alınsa, boyun ters bir pozisyonda tutulsa el uyuşmaları meydana gelebilir.
En sık görülen nedenler
Uyuşma her iki elde de meydana geliyorsa, bu durum kişinin canının sıkıldığı, psikolojik sıkıntılar yaşadığı durumlarda da meydana gelebilir ve geçicidir.
El uyuşmaları en çok ani kilo alışlarda, hamileliklerde, tiroit bezinin az çalıştığı durumlarda, şeker hastalığında, karpal tünel sendromunda görülür. Bu uyuşma tek taraflı da olabilir, iki taraflı da olabilir.
Durumun teşhisinde önemli olan muayenedir. Muayenede gerçekten bir sinirin tutulduğunu gösteren bulgu olup olmadığına bakılır. Bunun tanısında en çok elektromiyografi yani EMG denilen iğneli tetkik kullanılır. Bunun sonucunda bu tutuluşun tespiti yapılabilir.
İki taraflı el uyuşması boyunla ya da bileklerle ilgili bir durum olabilir. Ama eller ve ayaklar birlikte uyuştuğunda şeker hastalığından kuşkulanmak gerekebilir. Ya da polinöropati denilen birden çok sinirin tutulduğu hastalıklar vardır. Bunlar birçok nedenden kaynaklanabilir. Bu hastalıkların en başında da şeker hastalığı gelir.
EMG’nin önemi
Ayırıcı tanıda EMG denilen tetkik çok önemlidir. Bütün uyuşmalarda öncelikli olarak bu tetkiki yaptırmak ve ayırıcı tanıyı belirlemek gerekir. Gerçekten bir tutuluş mu var yoksa bu daha yukarı seviyelerde, omurilikte bir sorunun göstergesi mi ya da psikolojik bir durumdan mı kaynaklanıyor bunların ayırt edilmesi gerekir.
El uyuşmalarında, elektrikli ve iğneli bir yöntem olan EMG ile yapılan tetkikin ayırıcı tanıda kullanılması çok önemlidir. Bu olmadan, el uyuşmalarında tanı koymak hemen hemen imkânsızdır denilebilir.

Fzt. Osteopat İbrahim MAYDA

El parmaklarda uyuşma bilek ve kollarda agri güç kaybı... devamı