Çalışmanın yazarları, “Bir öğünden sonra artan trigliseritler, kardiyovasküler hastalıkların habercisi,” diyor ve ekliyorlar: “Bulgularımız, fruktoz ile tatlandırılmış içeceklerin zaten kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi metabolik bozukluklar için risk altında olan obez insanlarda trigliserit seviyelerini yükselttiğini gösteriyor.”

Trigliseritler, vücut tarafından beslenmeyle alınan yağlardan üretiliyor ve kanda taşınan yağın en yaygın biçimi. Normal trigliserit seviyeleri, her ne kadar sağlıklı olmak için önemliyse de yüksek trigliserit seviyeleri de damar sertliği ve kardiyovasküler hastalığın diğer habercileri için artan riskle ilişkili.

Son yayımlanan çalışmada, araştırmacılar 17 obez erkek ve kadın üzerinde çalıştılar. Her denek, iki kez araştırma merkezine gelerek, araştırma sürecinden geçirildi. Her iki araştırma sürecinde de deneklere aynı yemekler verildi ve 24 saatlik sürede damar içi katerden kan toplandı. Aradaki tek fark öğünlere eşlik eden içeceklerde kullanılan tatlandırıcıydı; araştırmaların birinde içecekler glukozla, diğerinde ise fruktozla tatlandırıldı.

Yemekleriyle birlikte fruktozla tatlandırılmış içecekler içen kişilerin kan trigliserit seviyeleri, glukozla tatlandırılmış içecekler içilenlere göre daha yüksekti. Denekler, fruktozla tatlandırılmış içeceklerini içtiklerinde 24 saati aşkın bir süre için toplam trigliserit miktarı neredeyse yüzde 200 daha yüksekti.

Fruktoz deneklerin tümünde trigliserit seviyelerini arttırdıysa da görülen bu etki, özellikle trigliserit seviyeleri zaten yükselmiş olan ve insüline dirençli deneklerde göze çarpıyordu. İnsülin direnci, diyabet öncesi bir durumdur ve sık sık obeziteyle ilişkilendirilir.

Araştırmacılar “Fruktoz, insüline dirençli obez insanlarda trigliserit seviyelerinde daha büyük artışlara sebep olabileceğini, metabolik profillerini kötüleştirebilir ve dahası bunların diyabet ve kalp hastalığı risklerini yükseltir,” diyorlar.

Fruktoz ve glukoz, sofra şekerinde (sakroz) veya yüksek fruktozlu mısır şurubunda da bulunan bir çeşit şeker formudur. Hem fruktoz hem de glukoz birçok meyve ve sebzede düşük konsantrasyonlarda bulunur. Her ne kadar fruktoz, glukoz veya sakrozdan daha tatlıysa da tipik olarak tatlandırıcı olarak kullanılmıyor.

Yeni araştırmalarla uzmanlar, içeceklerde glukozla birleştiğinde trigliserit seviyelerinde bir artışa sebep olması için ne kadar fruktoz gerektiğini belirlemeye çalışıyorlar. Tamamlayıcı çalışmalar uzun vadeli fruktoz alımının metabolik ve sağlık etkilerini araştırmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN

Boy uzatmak için yetişkin takviyesi var mıdır? Varsa nedir almak istiyorum boyumun kısalığı psikolojimi bozuyor artık hocam 20 yaşındayım 🥲 ... devamı