Gebelik şekerinde kesin tanı koyulmasını sağlayacak olan test, 100 gram ile yapılan OGTT (Oral Glikoz Tolerans Testi), yani şeker yükleme testidir. Herkese 100 gramlık test yapılmamasının nedeni, 4 kez kan almayı gerektirmesidir. Önce açlık kan şekeri alındıktan sonra ardından 100 gramlık şekerli su içirilmekte ve bundan 1 saat, 2 saat ve 3 saat sonra tekrar kan alınmaktadır. Bu işlemlerin öncesinde 12 saat aç kalınması gerekir. Bu işlem sırasında da 4 saat aç kalınır ve yanı sıra 4 kez kan alınır. Bu nedenlerle herkese OGTT yapılmamaktadır. OGTT denilen şeker yükleme testi iki durumda kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, PPG yani 50 gramlık test sonucu olumsuz çıkanların durumunu kesinleştirmek için OGTT yapılmasıdır. İkinci olarak da, gebelik şekeri açısından yüksek risk altında olan anne adaylarına yapılmaktadır. Yüksek risk altında olan anne adayları ise, ileri yaşlarda olanlar, polikistik over olanlar, ailesinde yüklü şeker hastalığı olanlar, bebeği iri veya amniyon sıvısı fazla olanlar ve çoğul gebelik taşıyanlardır. Son zamanlarda dünyada 75 gramlık test de hamilelerde kullanılmaya başlandı. Bu test, ilk önce bir kan alındıktan sonra 75 gram şekerli su içirilmesi ve 2 saat sonra yeniden kan alınması şeklinde yapılmaktadır. 50 gramlık testler sadece tarama testidir ve bununla kesin tanı konulmamaktadır. 50 gramlık tarama testi sonuçları bozuk çıkanların sadece yüzde 10’unda şeker hastalığı çıkmaktadır. Tarama testinden tanı testine geçildikten sonra şeker olup olmadığı kesinleşir ve varsa tedaviye başlanır.

Özer SELİMOĞLU

merhaba hocam ben 112 de paramedik olarak görev yapıyorum annemde hipotiroidi tanısı vardı ancak tedavisini geciktirdi son günlerde gelişen solunum gü... devamı