Horlama uykuda, solunum sırasında ortaya çıkan rahatsız edici, gürültülü sestir. Horlamanın birçok nedeni olmakla birlikte, temel olarak solunum sırasında ağızdan başlayıp akciğere kadar olan bütün yol boyunca var olan darlıklar, şişlikler, anatomik bozukluklardan kaynaklanır.
Horlama, toplumda çok yaygın bir hastalıktır. İnsanların yüzde 45'i zaman zaman ve yüzde 25'i de sıklıkla horlama sorunuyla yaşamaktadırlar. Horlama, erkeklerde kadınlara oranla çok daha sık görülür. Bunun en önemli nedeni hormonal faktörlerdir. Bu durum kadınlarda horlama sıklığının menapoz sonrası dönemde artmasından da gözlemlenebilir.
Horlamaya yol açan etkenler
Burunda, burun kemik eğriliği, kronik sinüzit, burun polipleri, burun eti şişliği, nefes alımını baskılayan burun içi tümörleri de horlamayı arttıran faktörlerdir.
Aynı şekilde ağızın anatomik yapısındaki dilin büyüklüğü, dil kökünün büyüklüğü, küçük dilin sarkık ve uzun olması, yumuşak damağın sarkık olması, genizeti, genizde bulunan tümörler horlama nedenidir. Bunların yanı sıra gırtlak içi dokusunda bulunan ve çiğnenen gıdaların soluk borusuna kaçmasını engelleyen epiglod denen gırtlak kapağının yanlış eğilmesi ya da o bölgede darlık oluşturması gibi sorunlar tek tek veya birlikte etkinleşerek horlamaya neden olurlar.

Op. Dr. Emir Perviz MİRZAOĞLU

merhaba 2 yaşında bir kızım var ve horlaması var siz o yaş çocuk muayenesi ve tedavisi yapıyormusunuz... devamı