İnsan Kanı Tamamen Bakterilerle Enfektedir

İnsan Kanı Tamamen Bakterilerle Enfektedir

Bakteriler her yerdedir. Ağzımız, boğazımız, burnumuz, kulaklarımız, hepsi mikroplara ev sahipliği yapar. İdrarda birkaç bakteri normal kabul edilir, dışkı maddesi büyük oranda bakteriden oluşur. Ama ya kan?

“Normal” koşullar altında,  doktorlar insan kanının genelde “steril” olduğuna inanırlar. Kanda yaşayan bakteri düşüncesi büyük ölçüde tıbbi bozukluk olarak düşünülür.

Bakterilerin kansere neden olduğu düşüncesi de tıbbi bozukluk olarak düşünülür. Ne var ki, 19. yüzyılın sonlarından beri süren araştırmalar “pleomorfik” (değişken şekillerde görünen) bakterilerin kansere karıştığını gösterdi. Son yirmi otuz yılda gitgide daha fazla çalışma benzer bakterilerin kanda bulunabileceğini doğruladı.

Kanın mikrobiyolojisi, ileri sürülen bakteriyel kanser nedeniyle yakından ilişkilidir.

İnsan kanı hiç şüphesiz çeşitli bakteri türlerinin akvaryumudur, bu bakterilerin hepsi de birbiriyle yakın temas kurar ve muhtemelen genetik maddeyi aralarında (plazmidler ve bakteriyofajlar yoluyla) ileri geri taşırlar.

Kanda ve dokuda görülen bakteri türlerini tanımlamak için farklı terminolojiler kullanılır. Kandaki bakteriler çeşitli araştırmacılar tarafından mikroplazma, L-formları, hücre duvarı olmayan bakteriler, nanobakteriler ve başka isimlerle tanımlandı.