İnternet bağımlılarının beyinlerinde alkol ve uyuşturucu bağımlılarınınkine benzer değişiklikler olduğu iddia ediliyor. Wuhan’daki Çin Bilimler Enstitüsü’nde Hao Lei başkanlığında yürütülen araştırmada 17 genç internet bağımlısının beyinleri incelendi. İnternet kullanımını kontrol edememek, internet bağımlılığı olarak nitelendiriliyor. Araştırmaya katılan denekler de sürekli şekilde internet kullanımını engelleyemediğini kabul edenler arasından seçildi. Özel MRI taramalarıyla beynin sinir liflerinin olduğu beyaz maddesinde, internet bağımlılığı olmayan deneklere göre, olanlarda değişiklik gözlemlendi. Bu değişiklikler, beynin duygular, karar verme, dikkat ve kendini kontrol etmeyle ilgili bölümlerindeki sinirler arası bağlantılarda bozulma olarak nitelendirildi. Beyaz maddedeki bu anormal durumun, internet bağımlılığının madde ve dürtüsel bağımlılıklarla benzer psikolojik ve nörolojik mekanizmalara sahip olduğuna işaret ettiği düşünülüyor. Londra’daki King’s College’dan biyolojik psikiyatri uzmanı Profesör Gunter Schumann, benzer bi durumun video ve bilgisayar oyunu bağımlılarında da görüldüğünü belirterek, ilk kez bu bağımlılıkların beynin farklı kısımlarının nörolojik bağlantılarının yanısıra beyin fonksiyonlarında da değişime yol açtığının görüldüğünü söyledi. İmperial College Londra’dan psikiyatrist Dr. Henrietta Bowden-Jones ise hastalarla çalışan uzmanların uzun zamandır şüphelendiği davranışsal bağımlılıkların da beyinde, özellikle orbitofrontal lobda ve beynin diğer önemli yerlerinde beyaz madde değişikliklerine yol açtığı düşüncesinin bu çalışmayla desteklendiğini söyledi ve çalışmayı çığır açıcı olarak gördüğünü de ekledi. Dr. Bowden-Jones yine de bu konu üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini düşünüyor.

Uzm. Dr. Gökçe KÜÇÜKYAZICI

Merhaba bende Depersonalizasyon Bozukluğu vrmış bunu da internetten raslantı sonucu buldum hastalığımın ne adının ne olduğunu . Ne yapabilirim yardımc... devamı