Halk arasında kan kanseri olarak da bilinen lösemi hastalığı vücudu mikroplara karşı koruyan akyuvarların aşırı miktarda çoğalmasıyla ortaya çıkar. Aşırı miktarda çoğalan akyuvarlar diğer kan hücrelerinin görevlerini aksatmalarına neden olur. Kanserleşme gösteren akyuvarlar hastalığın türünü belirler. Lenfosit lösemisi akyuvarın bir çeşidi olan ve lenf sistemindeki lenf hücrelerini etkiler, myeloid lösemide ise myeloblastların aşırı çoğalmasıdır.Çocukluk çağında en sık görülen lösemi türü olan akut lenfositik lenfoblast olarak adlandırılan olgunlaşmamış kan hücrelerinin dönüşümü ile meydana gelir. Lenfoblastlar aşırı miktarda çoğalır ve lenf düğümlerinde birikirler.Olgunlaşmamış kan hücresi olan myleblastların aşırı çoğalmasıyla meydana gelir. Kemik iliğinde çoğalan myleblastlarr kan hücrelerinin üretilmesine engel olur ve hastalarda kansızlık başlar.Erkeklerde daha sık görülen kronik myeloid lösemi 25/60 yaş aralığında ortaya çıkar.  Akyuvarların bir alt tipi olan lenfositlerin aşırı çoğalmasından meydana gelen bir lösemi türüdür.Daha çok erişkinlerde görülen kronik lenfositik lösemi yavaş ilerleyen bir hastalıktır ve lenfoblastların kemik iliğinde aşırı miktarda çoğalmasıyla meydana gelir. Yapılan araştırmalar 50’li yaş ve üstü bireylerde görülme sıklığının arttığı gözlemlenmiştir.

Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN

Ben 14yaşındayım lösemi tedavisi görüyorum kalçamda femur başında sıkıntı olduğunu söylediler daha önce siz benim gibi bir arkadaşımı ameliyat ettiniz... devamı