Endoskopi ya da daha genel bir ifadeyle sistoskopi, mesanenin içinin görülebilmesi ve görüntülenmesi demektir. Çıplak gözle görülebildiği gibi kameralarla ekrana yansıtılarak da görülebilmektedir. 

Burada tümör görüldüğü zaman, rezeksiyon denen kapalı sistemlerle bu tümör kesilir ve bir bütün olarak çıkarılır. Çıkarılan parça biyopsi için patolojiye gönderilir. Patoloji bu tümörün cinsini tespit eder. Tümörün 1., 2. 3. derecede mi olduğuna ilişkin derecelendirilmesinin yanı sıra, mesanenin kendi tabakalarından hangilerine kadar yayıldığı görülebilir. 

Yüzeyel mesane tümörü denilen tümörler, kas tabakasına kadar inmemiş olan tümörlerdir. Bu tümörlerde tedavi oldukça başarılı olur. 

İster kas tabakasına insin ister inmesin, bu endoskopik işlemlerin takipte kullanılması gerekir. Günümüzde bütün dünyanın kabul ettiği protokole göre, ilk 2 sene boyunca sistoskopi yaparak hastanın kontrolünün yapılması gerekir. 

Ondan sonraki 2 sene boyunca 6 ayda bir,  ondan sonra ise senede bir mutlaka endeskopik kontrollerin yapılması gerekir.

Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN

iyi günler benim 6 yasında bir oğlum var rontgen filmi sonucnda ayakta köhler hastalığı olduğu söylendi bu asamada kesin tanı nasıl konur tedavisi nas... devamı