Metil Alkol Zehirlenmesi

Metil Alkol Zehirlenmesi

Otomobillerin silecek sularında, gaz hattı antifrizlerinde, fotokopi makinelerinin sıvılarında, küçük sobalar için yakıtlarda, boya sökücülerde kullanılan bir endüstriyel çözücüdür. Metil alkolün ayrıca alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşmayla birlikte metil alkolü bulmak ve istismar etmek kolaylaşmıştır. Etilen glikolde olduğu gibi metil alkol zehirlenmesi de birkaç saat sürer. Metil alkolün kendisi fazla zehirli olmasa da, asidoz, körlük ve potansiyel ölüm riskinden sorumlu çok yüksek derece zehirli ara ürünlere dönüştürülürler. Metil alkol zehirlenmesinin ölümcül olması tedavinin gecikmesiyle ilişkili olduğu için, metil alkol zehirlenmesi durumu klinisyenler için büyük zorluklar teşkil etmektedir, çünkü labaratuvar testleri, panzehirler ve yoğun bakım üniteleri her zaman mevcut değildir. Saf metil alkol için ölümcül dozun 1-2 ml/kg olduğu tahmin edilmektedir; bununla birlikte 0,1 ml/kg gibi küçük dozlarda bile kalıcı körlük ve ölüme rastlanılmaktadır.