Mutluluğun Sırrı Genlerde Mi?

Kimler mutlu? Mutluluğun ne kadarı genlerden geliyor. Hepimiz başka insanların yüzlerini inceler, onları tanımak için kendilerini nasıl hissettiklerini tespit etmeye çalışırız.

Yeni bir çalışma, göze takılan bir cihaz yardımıyla, genetik yapımızın özellikle kannabinoid reseptör (CNR1) geninin kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor. Cambridge Üniversitesi Dr. Chakrabarti ve Prof. Simon Baron-Cohen tarafından yapılmış ve BioMed Merkezi’nin Moleküler Otizm dergisinde yayımlanmıştır.

Bu yeni araştırma, (OSB) Otizm Spektrum Bozukluğu’ndan dolayı acı çeken insanlardaki atipik bakışı anlamanın bir ölçüsü olabilir. (OSB), yaygın sosyal etkileşim ve iletişim anormallikleri ile şiddetli derecede sınırlı ilgi ve aşırı yineleyici davranış olarak görülen bir psikolojik durum spektrumudur.

Bu çalışmanın sonucu; Kannabinoid reseptörleri (CNR1) geninin pek çok fizyolojik işlevi modüle ettiğini göstermiştir. Bu alanda yapılan daha önceki araştırmalar yeni tanınan bu reseptörlerin; hareketin kontrolü, bilişsel işlevler, öğrenme ve hafıza, ağrının kontrolü gibi birçok nörobiyolojik süreçte rolü olduğunu ortaya koymuştur. İlk reseptörün keşfinden sonra kannabinoid farmakolojinin çeşitli alanlarında da önemli gelişmeler olmuştur. CNR1’in beyin bölgesinde duygu ve düşüncelere etki eden sinirlerle arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştur.

Yeni araştırmada 28 gönüllüden incelenmek üzere DNA örnekleri seçildi. Gönüllülerin gözüne takılan bir cihazla gösterilen video kliplere yüz ve ağız hareketleriyle verdikleri tepkiler test edilir. Bütün yüzler farklı duygular yansıtır.

Bilim adamları CNR1 geninin mutlu olanla olmayan insanlar arasında değişkenlik gösterdiği bulundu. Bu DNA’ların protein üretiminin düzenleyen sistem aracılığıyla CNR1 geninin kontrol edilebileceği tespit edilmiştir.

Dr. Chakrabarti’ye göre Otizm’de atipik kullanım ve genetik yapının sosyalleşmeye etkisi üzerine yapılmış ilk çalışma olduğunu söyledi.

Sonuç

Bu çalışmada araştırmacılar; her insanda farklılık gösteren CNR1 geninin mutluluk oranına etkisini test ederek bulmuşlar. Ulaşılan sonuçlar benzer araştırmaların yapıldığı fMRI merkezi tarafından da tutarlı bulunmuştur. Bu sonuçlar CNR1 geninin,  motor aktivitesinin düzenlenmesi, endojen kannabinoid iletiminin artışıyla ve glutamate salınmasının engellenmesiyle mutluluğa etki eden taşıyıcı sistemlerin manipülasyonunda rol oynadığına dair kanıtlara ulaşılmıştır.

Uzm. Dr. Henri Griladze

Üzüntülü haberlere hiç dayanamıyorum iki ayda bir içim sıkılıyor ve yakinlarimdan birinin başına bir şey gelecek mutluluğum bozulacak zannediyordum :(... devamı