Presbiyopi, yaklaşık olarak 40 yaşını geçen kişilerde yakını görmede zorlanma ile ortaya çıkan bir göz kusurudur. Herkeste değişik boyutlarda meydana gelir ve kişi hiç gözlük kullanmamışsa gözlük kullanmaya, gözlük kullanıyorsa ikinci bir gözlük kullanmaya başlar. Günümüzde kontakt lensler de presbiyopinin tashihinde gözlüklere bir alternatif oluşturmaktadır. Ancak bazı kimseler ne gözlük ne de kontakt lens kullanmak isterler. Bunlar için değişik tedaviler konusunda araştırmalar sürmektedir.

Presbiyopi için tedavi seçenekleri sklerayı genişleten bantların kullanımı, sklerotomi, multifokal göz içi lensleri ve lazerdir.

Sklerayı genişleten bantların uygulanmasında dört adet kısmi kalınlıkta sklera tüneli hazırlanır ve bantlar geçirilir. Bir uçları dışarıda kalan bantlar sklerayı gererek lense uyum yaptıran kas için bir mesafe oluşturmaktadırlar.

Sklerotomi tekniğinde gözün saydam tabakasının bittiği yerden geriye doğru 3 mm''lik kesiler yapılır. Derinliği fazla olan bu kesiler de skleranın o bölgede genişlemesine yol açar. Multifokal göz içi lensleri katarakt cerrahisi şeklinde bir uygulama ile göz içine yerleştiriliyor. Yerleştirilen lensin farklı bölümlerinin kırıcılığı kişiye hem yakın hem de uzakta iyi bir görüş kazandırıyor. 

Lazer seçeneğinde ekzimer lazer kullanılmaktadır. LASİK tekniği ile kornea hazırlandıktan sonra merkezi kısım yakını, çevresel kısımlar uzağı görecek şekilde kornea şekillendirilmektedir. Önerilen yöntemlerin çokluğuna rağmen tam kullanıma girmiş bir yöntem henüz söz konusu değildir. Her yöntemin artı ve eksileri olduğu gibi etkileri de tartışma konusudur.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Presbiyopi ameliyatı olmak istiyorum Konya'dan gelececeğim ücretini öğrenmek istiyorum... devamı